สนใจจะชื้อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ไปเลี้ยงขยายพันธุ์ติดต่อกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างโทร๐๘๙-๐๗๘๓๕๐๓,๐๘๙-๘๓๕๖๒๖๒,๐๘๖-๑๑๓๐๗๕๕

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2562

ประชุมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียว lanna green tourism network เชื่อมโยงจับคู่เครือข่ายสีเขียวกลุ่มเกษตรกร และเครือข่ายร้านอาหารและโรงแรม one community one business(ocob)

กลุ่มเครือข่ายเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำเวียงเชียงรุ้ง มอบหมายให้นายสุรพงค์ มณีวรรณ กรรมการกลุ่ม เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียว lanna green tourism network เชื่อมโยงจับคู่เครือข่ายสีเขียวกลุ่มเกษตรกร และเครือข่ายร้านอาหารและโรงแรม one community one business(ocob) ที่ห้องประชุมโรงแรมคงการ์เด้นท์วิว รีสอร์ทเชียงราย เมื่อวันที่ ๑-๓ มีนาคม ๒๕๖๒

  ลงนามจับคู่การเชื่อมโยงเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียว เพื่อขับเคลื่อนงาน Green Tourism สร้างการทำงานเครือข่ายสีเขียวให้มีความเข็มแข็ง

ด้านไก่พื้นเมืองยังติดเรื่องตัวมาตรฐานต่างๆที่ผ่านการรับรองยากและตัวเกษตรกรรายย่อยเองยังไม่ปปรับเปลี่ยนแนวคิดการเลี้ยงการแปรรูปเท่าที่ควร


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น