สนใจจะชื้อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ไปเลี้ยงขยายพันธุ์ติดต่อกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างโทร๐๘๙-๐๗๘๓๕๐๓,๐๘๙-๘๓๕๖๒๖๒,๐๘๖-๑๑๓๐๗๕๕

วันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2556

แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงไก่ประดูหางดำกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านห้วยห้าง

แหล่งที่ ๓ ที่จะแนะนำคือบ้านนางสุธรรม ธรรมศร หรือเรียกกันว่าป้าทับ  เป็นเหรัญญิกของกลุ่มฯรายนี้เลี้ยงไก่เก่งมากตอนนี้มีลุกไก่ขายได้มากกว่าคนอื่น ขยันดูแลไก่เกือบทั้งวันก็ว่าได้ สนใจการเลี้ยงของป้าทับหรืออยากได้ไก่ไปขยายทดลองเลี้ยงดู ตอนนี้ป้าทับมีพ่อแม่พันธุ์มากเพิ่มขึ้น โทรสอบถามป้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๒-๗๕๘๒๕๙๖
สภาพทั่วๆไปของฟาร์มป้าทับ ใช้หลังบ้านเต็มพื้นที่ ภาพนี้เป็นที่กกลูกไก่ที่ป้าทับให้แม่ไก่กกลูกช่วงแรกเกิดถึง ๗ วัน มีผ้าบังลมในช่วงอากาศหนาวกลางคืน
มีตาข่ายล้อมเป็นรุ่นๆ เล้าของพ่อแม่พันธุ์ มีลานให้เดินออกกำลัง และขุ้ยเขี่ยตามธรรมชาติของไก่
มีเพื่อนบ้านมาเยี่ยมชมความสำเร็จแหล่งเรียนรู้ที่ ๔ ที่แนะนำต่อคือนางอัมพร พลเยี่ยม เรียกกันตามหมู่บ้านว่าป้าอัมพร เลี้ยงไก่ได้ดีพอๆกับป้าทับ มีไก่พื้นเมืองที่มีอยู่เดิมและเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเสริม ทำให้กิจการดีขึ้นเพราะไก่ประดู่หางดำให้ลูกดีกว่าไก่ที่เลี้ยงอยู่ โตเร็ว และด้วยการเสริมความรู้จากการอบรมของเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ มีรายได้จากการขายไก่ปีละเกือบ  ๒ หมื่นบาท ตอนนี้ไก้พื้นเมืองจะเหลือแต่แม่พันธุ์เอาไว้กกไข่ส่วนพ่อเป็นพ่อประดู่หางดำทั้งหมด ท่านใดสนใจอยากติดต่อขอชื้อไก่ประดู่หางดำพันธุ์แท้ได้ โทร ๐๘๙-๐๗๘๓๕๐๓


กรงฟักลูกไก่ของป้าอัมพร ทำเป็นสองส่วนทึบเพื่อกันลม และโล่งด้วยตาข่ายสีฟ้าให้ลูกไก่หลบร้อนหนาวตามสภาวะอากาศ


นายสุพล ปานพาน มอบทะเบียนกลุ่มเลี้ยงสัตว์ของกรมปศุสัตว์ ให้นายติ๊บ บั้งเงิน ประธานกลุ่ม
ภาพการอบรมประชุมกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ ที่มีประจำทุกเดือนเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ

ภาพการมาดูงานของเกษตรกรพื้นที่สูงของมูลนิธิศุภนิมิตร
ภาพการมาดูงานของเกษตรกรพื้นที่สูงของมูลนิธิศุภนิมิตร 

นางสมศรี จันทะรินทร์  บรรยายเล่าการจัดการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ ก่อนเดินชมแหล่งเรียนรู้ของกลุ่ม
ชมการเลี้ยงไก่ของนายชัยเพชร ภูชัยเจริญ


นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งแนะนำแหล่งเรียนรู้ และเล่าความเป็นมาของกลุ่ม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น