สนใจจะชื้อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ไปเลี้ยงขยายพันธุ์ติดต่อกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างโทร๐๘๙-๐๗๘๓๕๐๓,๐๘๙-๘๓๕๖๒๖๒,๐๘๖-๑๑๓๐๗๕๕

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2558

จัดกิจกรรมจับสลากชิงโชค รับไก่ประดู่หางดำไปเลี้ยงในวันประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน

 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จัดกิจกรรมจับสลากชิงโชค รับไก่ประดู่หางดำไปเลี้ยงในวันประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน โดยรับไก่จากเครื่อข่ายที่เลี้ยงไก่ประดู่หางดำจำนวน ๒๐ ตัว แล้วนำเงินที่ได้จากสลากเก็เป็นรายได้ให้เกษตรเจ้าของไก่ เป็นการสร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์เรื่องราวข้อดีของไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ จะได้ร่วมกันอนุรักษ์ให้มีไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์แท้ไว้นานๆ สร้างอาหารโปรตีนที่ดีปลอดภัยไว้ในชุมชน ประหยัดรายจ่าย หากเลี้ยงดีมีการขยายมากขึ้นก็สร้างรายได้หมุนเวียนภายในชุมชนอีกด้วย