สนใจจะชื้อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ไปเลี้ยงขยายพันธุ์ติดต่อกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างโทร๐๘๙-๐๗๘๓๕๐๓,๐๘๙-๘๓๕๖๒๖๒,๐๘๖-๑๑๓๐๗๕๕

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558

พบกลุ่มวิจัยเลี้ยงไก่ประดู่หางดำประจำเดือนเมษายน๒๕๕๘

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนางพรพิมล ใจไหว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ออกติดตามการปรับปรุงโรงเชือดชำแระไก่และประชุมกลุ่มเลี้้ยงไก่ปรดู่หางดำบ้านห้วยห้าง ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘
หัวข้อหารือในวันนี้มีเรื่องการจัดการการเงินขายไก่แช่แข็งงวดที่ผ่านมา การประชุมกลุ่มประเมินมาตรฐานชุมชน การปรับปรุงโรงฆ่าไก่และบรรจุไก่แช่แข็ง และข้อมูลจำนวนไก่ที่ได้ออกสำรวจ สุดท้ายสอบถามปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆของกลุ่ม

อาคารSMLของหมู่บ้าน ต้องมีการปรับขนานใหญ่ให้เป็นโรงชำแระไก่ งบประมาณยังหาอยู่ไม่รู้จะมาจากไหน
บรรยากาศการประชุมกลุ่ม มีเกษตรกรจากบ้านน้ำตกพัฒนาที่สนใจการเลี้ยงไก่มาสังเกตการณ์ด้วย
สุดท้ายของแถมปฏิทินการเลี้ยงไก่