สนใจจะชื้อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ไปเลี้ยงขยายพันธุ์ติดต่อกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างโทร๐๘๙-๐๗๘๓๕๐๓,๐๘๙-๘๓๕๖๒๖๒,๐๘๖-๑๑๓๐๗๕๕

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ประชุมกลุ่มประจำเดือนและฝึกการตรวจรับรองกันเองภายใน

นางพรพิมล ใจไหว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย หัวหน้าโครงการวิจัยการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำฯ และนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเว้ยงเชียงรุ้ง ดำเนินการประชุมกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำเพื่อพัฒนาการตรวจสอบรับรองกันภายใน เมื่อวันที่ ๒๐พฤษภาคม  ๒๕๕๘ ช่วงแรกเล่าถึงความจำเป็นที่ต้องตรวจ วิธีการ เส็จแล้วจัดกลุ่มออกฝึกการตรวจ

วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

การมาเยี่ยมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านดอนดินแดง ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

 
 นายสุพล ปานพาน ให้การต้อนรับ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านดอยดินแดง ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จังหวัดเชียงราย นำโดยนายธนาวุฒิ ไชยชมพู นักพัฒนาชุมชน อบต.จอมสวรรค์ ที่ได้เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเลี้ยงไก่ประดู่หางดำที่กลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้าง อ.เวียงเชียงรุ้ง เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เนื่องจากที่การดำเนินกิจกรรมในปีที่ผ่านมาขาดทุนจึงอยากเรียนรู้วิธีการลดต้นทุน จึงได้พาไปดูวิธีการเลี้ยงของสมาชิกกลุ่ม ที่พร้อมและมีการเลี้ยงที่ดีจำนวน ๖ ราย จากนั้นเดินทางไปดูการทำอาหารแบบพึ่งตนเองของนายสิน สมบัติตรา แหล่งเรียนรู้เครือข่ายการเกษตรแบบผสมผสานแบบมีการเลี้ยงปศุสัตว์นำ  บ้านร่องหวาย หมู่ที่ ๒ ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ซึ่งนายสิน มีดีกรีเกษตรกรยอดเยี่ยมหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองระดับประเทศ ได้รับโล่และไปดูงานถึงประเทศญี่ปุ่นมาแล้ว

 ดูวิธึการเลี้ยงของนายติ๊บ บั้งเงิน ประธานกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่บ้านห้วยห้าง 

 ชมหญ้าเนเปียร์ปากช่องหนึ่งที่แนะนำให้เกษรกรปลูกเพื่อนำมาเลี้ยงสัตว์ ปลูกไว้ตามที่ว่างๆสร้างอาหารลดต้นทุน
 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่บ้านนายชัยเพชร ภูชัยเจริญ อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน เรขากลุ่มฯ


 มีการเลี้ยงไก่ชนปนกับไก่ประดู่ซึ่งนายชัยเพชรก็สามารกแยกไก่ประดูผสมได้ไม่ไห้มผสมข้ามกับไก่ชน


 ดูงานและชื้อแม่ไก่พ่อไก่ไปทำพันธุ์คนละ ๒-๓ ตัว จากบ้านนางสุธรรม ธรรมศร (ป้าทับ)และดูสูตรอาหารหมักจากหยวกกล้วย


 ไปดูการให้อาหารไก่ของนางอัมพร พลเยี่ยม ที่มีไก่ประดู่หางดำจำนวนมาก

 และดูการเตรียมอาหารไก่ตั้งแต่เกิดจากไข่ของนางบัวอร สุขเกษม และนายกิติวุฒิ นัยติ๊บ ที่อยู่ติดกันที่ทำให้ไก่แข็งแรงโตเร็ว  มีการใช้ผ้าอ้อมให้ไก่อย่างไร  และเสร็จจากแลกเปลี่ยนก็รับประทานข้าวห่อที่เตรียมมารับประทานร่วมกัน  บันทึกภาพหน้าเล้าไก่ป้าบัวอร
 ผ้าอ้อมไก่ของป้าบัวอร ล้างตากแดดทุกวัน หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเดินทางไป เยี่ยมชมกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ของนายสิน สมบัติตรา
ได้ความรู้และสุดท้ายได้ท่อนหญ้าเนเปียร์ปากช่อง ไปปลูกคนละหลายๆท่อน ได้ลินจี่แคระของฝากจากแม่บ้านนายสิน ไปชิมระหว่างทางด้วย

 ได้สัมผัสลูกหมูดำ
 มีเครื่องโม่ผสมอาหารให้ทั้งไก่ หมู วัว เป็ด ไก่

 การเลี้ยงโคขุน ชื้อตังผอมมาขุนขาย 
ท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง