สนใจจะชื้อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ไปเลี้ยงขยายพันธุ์ติดต่อกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างโทร๐๘๙-๐๗๘๓๕๐๓,๐๘๙-๘๓๕๖๒๖๒,๐๘๖-๑๑๓๐๗๕๕

วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เรียนรู้การส่องไข่จากตู้ฟักไข่

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนางจันทนา สุขเกษม ปศุสัตว์ตำบลป่าซาง ออกปฏิบัติงานที่บ้านนายติ๊บ บั้งเงิน ที่ทำการกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่องไข่หลังจากเข้าตู้ฟักได้ ๗ วัน ตามที่ได้มีการนัดหมายให้สมาชิกกลุ่มนำไข่มาเข้าตู้ฟักเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ การดำเนินการประสบความสำเร็จด้วยดีสมาชิกมีความรู้ความเข้าใจการส่องไข่อย่างชัดเจนเพราะมีการเจาะไข่พิสูจน์ด้วยของจริงๆการส่องไข่ไม่มีเชื้อและเชื้อตายออกการส่องไข่จะต้องดำเนินการทุกสัปดาห์ หรือส่องไข่ทุกๆ รุ่น โดยจะส่องไข่เมื่อไข่นั้นฟักไปได้ 7-10 วัน และ 18 วัน เป็นการคัดไข่ที่เสียซึ่งเป็นสาเหตุทำให้อากาศภายในตู้เหม็นเน่าทำให้ฟักไม่ได้ผล พร้อมทั้งทำให้ตู้ฟักไข่ว่างมากขึ้น การส่องไข่ด้วยไฟส่องไข่ที่ติดมากับตู้ฟักไข่ เป็นหลอดไฟสว่างขนาด 12 โวลท์ 25 วัตต์ การส่องใส่ควรจะส่องไข่ในที่มืด หรือเวลากลางคืนก็ได้ วิธีส่องผ่านภายในของไข่จะทำให้เห็นตัวอ่อน และเส้นเลือดโดยง่าย เส้นเลือดจะมีสีแดงโยงใยกันเหมือนใยแมลงมุม แสดงว่าตัวอ่อนยังมีชีวิตและแข็งแรงดีจะต้องเก็บไว้ฟักต่อไป ส่วนไข่เชื้อตายนั้นตะเห็นว่าตัวอ่อนไม่เจริญเติบโตเมื่อเทียบกับฟองอื่นๆ ที่ตัวอ่อนเจริญดีไข่เชื้อตายจะเห็นว่าเส้นเลือดไม่เป็นโยงใยเส้นเลือดจะขาดและลอยขึ้นมาติดอยู่เปลือกไข่ เมื่อหมุนไข่รอบๆ จะเห็นว่าตัวอ่อนมีขนาดเล็กและไม่ค่อยเคลื่อนไหวเหมือนกับตัวอ่อนที่มีชีวิตอยู่ สำหรับไข่ไม่มีเชื้อนั้นจะไม่เห็นตัวอ่อน และเส้นเลือดแต่จะใสโปร่งสีออกเหลืองๆ เหมือนไม่มีอะไรในไข่นั้นๆ

วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ประชาสัมพันธ์หน่อยครับ

หน้านี้อาหารป่า ผัก ปลา เห้ด อุดมสมบูรณ์ ไก่พื้นเมืองราคาไม่ดีเท่าไหร่ ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเกษตรกรหน่อยจะได้มีตลาดเพิ่ม ช่วยกันไปตามกำลัง ครับ