สนใจจะชื้อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ไปเลี้ยงขยายพันธุ์ติดต่อกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างโทร๐๘๙-๐๗๘๓๕๐๓,๐๘๙-๘๓๕๖๒๖๒,๐๘๖-๑๑๓๐๗๕๕

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ติดตามความก้าวหน้าโครงการแปลงใหญ่ไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ให้การต้อนรับคุณนิธิต จิตนิยม ได้เดินทางไปติดตามงานแปลงใหญ่ไก่ประดู่หางดำ ของนายสุรชัย มณีวรรณ บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย สอบถามความคุ้มทุนของการเลี้ยงแนะนำให้บันทึกข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการเรียนรู้ทุน กำไร เพื่อเป็นต้นแบบเกษตรกรรายอื่นด้วย

อบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มทักษะอาชีพด้านการปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ

 เช้าวันที่ 10 ก.ค.2561 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้ง และทีมงาน ได้รับมอบหมายจากปศุสัตว์จังหวัด จัดอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มทักษะอาชีพด้านการปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง หลักสูตรการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ที่ศูนย์เครือข่าย ศพก.(ด้านปศุสัตว์)นายสุรพงค์ มณีวรรณ บ้านเหล่า หมู่ที่6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ตามเป้าหมายเกษตรกร 10 ราย โดยเน้นให้เจ้าของฟาร์มได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์  มีเจ้าหน้าที่จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์มาแนะนำการรวมกลุ่มเพื่อขอรับทุนดำเนินการดอกเบี้ยต่ำ ด้วย

สาธิตการทำวัคซีนแบบต่างๆในไก่


รองผู้จัดการธนาคาร ธกส. มาแนะแนวการทำการเกษตรที่ลดความเสียง การหาแหล่งทุนดอกเบี้ยน้อย
วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561

นำผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางดำไปประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้

 ทีมงานวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเวียงเชียงรุ้ง นำผลิตภัณฑ์จากไก่ประดู่หางดำ นาม"นิลเวียงเชียงรุ้ง"มาออกร้านประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในงานโคขุนเชียงราย ตามคำเชิญของผู้ประสานงานโคขุนฯ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ที่ลานเพลินเช็นทรัลเชียงราย ต้องขอบพระคุณที่ให้โอกาสไก่พื้นเมืองได้เปิดตัวในงานโคขุน ขอเป็นอีกทางเลือกอาชีพให้เกษตรกรที่เป็นรายย่อย

วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561

อาจารย์ศิริพร กีรติการกุล จากม.แม่โจ้มาเยี่ยกลุ่มเกษตรเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเวียงเชียงรุ้ง


อ.ศิริพร ถามว่าหนูไม่เหนื่อยหรือที่ต้องตอบคำถามเรื่องผลิตภัณฑ์บ่อยๆ..ทำเรื่องเล่าจากภาพสิจะได้ไม่ต้องตอบคำถามลูกค้าอ่านเข้าใจว่าเราขายอะไรเพื่อใครภาพที่ติดสวยดีแต่มันไม่ช่วยเรื่องการตลาด.
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑  อ.ศิริพร กีรติการกุล จากแม่โจ้ เดินทางแต่เช้าถึงเชียงราย พบกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมวิจัยการส่งเสริมการตลาดไก่ประดู่หางดำอย่างครบวงจร.เพื่อเกษตรกรกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงราย.ให้คำแนะนำระบบ..แนะนำการเก็บข้อมูล เส้นทางการผลิตลูกการวิเคราะห์ข้อมูล..เอามาใช้ประโยชน์..เหนื่อย.เหงือไหลแดดร้อนไม่ท้อตั้งใจพร่ำสอนงาน ให้กำลังใจเรานักวิจัยบ้านอก กราบขอบพระคุณครับ และขอบคุณสำนักงานกองทุนสนับการวิจัย(สกว.)ทีให้การสนับสนุนชาวบ้านให้มีอาชีพที่ยั่งยืน
การสร้างแบรนสร้างการรับรู้..ด้วยภาพและคำไม่กี่คำช่วยให้การตัดสินใจชื้อของลูกค้าง่ายขึ้น..เช่นของเราปลอดภัยไม่มีสารเร่ง..ของเรามาจากฟาร์มมาตรฐาน..ของเราผ่านการตรวจรับรอง..ของเราเป็นสินค้าของเกษตรกรบ้านเรา..เป็นต้น

พาทีมงานอ.ศิริพร ดูร้านฟาร์มคุณหมอที่มีจุดขายที่ว่า..ผลิตภัณฑ์ของคนเชียงราย..


เจ้าของร้านหมอกฤษณ์ พิมพ์งาม หมอไชยนิรันตร์ สุนันต๊ะ ปศุสัตว์อำเภอขุนตาล น้องๆฝึกงานจากเทคโนโลยี่ธัญญบุรี 

อ.ศิริพร กรุณาทำแผนผังบรรยายระบบการผลิตไก่ประดู่หางดำอย่างครบวงจร

อ.เล่าเรื่องการตลาดการมาติดต่อของคู่ค้าที่ต้องการได่ประดู่หางดำที่พวกเรากำลังเลี้ยงอยู่ว่าเป็นมาอย่างไรกลุ่มจะต้องวางแผนอะไรบ้างพร้อมและเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันหรือยัง หรือว่ายังงงสับสน


ติดตามศูนย์ผลิตอาหารสัตว์ชุมชน. เราต้องให้เขาพึ่งตนเองให้ได้มีอุปกรณ์ผสมอาหารมาแล้วถ้าไม่ทำอาหารกันเองเพื่อลดต้นทุน.ก็จะเสียของเสียเวลาที่รัฐสนับสนุน..และสุดท้ายต้องมีทุนหมุนเวียนในเรื่องของอาหารเพื่อความคล่องตัวในหมู่เกษตรกรเอง..
นอกจากนั้นอ.ยังให้การบ้านลุงเจียม ทาวัน เจ้าของศูนย์ผลิตอาหารว่าลองทำอาหารสามสูตร ได้แก่1.อาหารไก่ไข่ 2.อาหารไก่ขุนที่ข้าวโพดเป็นหลัก3.อาหารไก่ขุนที่มันเส้น เป็นหลัก..เพื่อหาราคาที่เหมาะสมลดต้นทุน


น้องๆนักศึกษาฝึกงานจากเทคโนโลยี่ธัญยบุรี..รับการแนะนำทำการบ้านกับอาจารย์เกียวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ผลผลิต กำไร ขาดทุน ปัญหามีตรงไหน จะได้แก้ถูกจุด

ติดตามงานการบ้านที่มอบหมายให้เมื่อมาเยี่ยมครั้งก่อนศูนย์ผลิตไก่ประดู่หางดำพันธุ์แท้ ของนายสุรพงค์ มณีวรรณ ยังได้ข้อเดียวคือปรับข้อมูล การทำห้องเก็บไข่ ตู้ฟักยังเดิมๆ ท่าน อ.ยังย้ำตลอดว่าข้อมูลต้องลงทุกวันตลอด จึงจะวิเคราะห์ปัญหาได้