สนใจจะชื้อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ไปเลี้ยงขยายพันธุ์ติดต่อกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างโทร๐๘๙-๐๗๘๓๕๐๓,๐๘๙-๘๓๕๖๒๖๒,๐๘๖-๑๑๓๐๗๕๕

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561

นำผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางดำไปประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้

 ทีมงานวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเวียงเชียงรุ้ง นำผลิตภัณฑ์จากไก่ประดู่หางดำ นาม"นิลเวียงเชียงรุ้ง"มาออกร้านประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในงานโคขุนเชียงราย ตามคำเชิญของผู้ประสานงานโคขุนฯ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ที่ลานเพลินเช็นทรัลเชียงราย ต้องขอบพระคุณที่ให้โอกาสไก่พื้นเมืองได้เปิดตัวในงานโคขุน ขอเป็นอีกทางเลือกอาชีพให้เกษตรกรที่เป็นรายย่อย

วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561

อาจารย์ศิริพร กีรติการกุล จากม.แม่โจ้มาเยี่ยกลุ่มเกษตรเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเวียงเชียงรุ้ง


อ.ศิริพร ถามว่าหนูไม่เหนื่อยหรือที่ต้องตอบคำถามเรื่องผลิตภัณฑ์บ่อยๆ..ทำเรื่องเล่าจากภาพสิจะได้ไม่ต้องตอบคำถามลูกค้าอ่านเข้าใจว่าเราขายอะไรเพื่อใครภาพที่ติดสวยดีแต่มันไม่ช่วยเรื่องการตลาด.
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑  อ.ศิริพร กีรติการกุล จากแม่โจ้ เดินทางแต่เช้าถึงเชียงราย พบกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมวิจัยการส่งเสริมการตลาดไก่ประดู่หางดำอย่างครบวงจร.เพื่อเกษตรกรกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงราย.ให้คำแนะนำระบบ..แนะนำการเก็บข้อมูล เส้นทางการผลิตลูกการวิเคราะห์ข้อมูล..เอามาใช้ประโยชน์..เหนื่อย.เหงือไหลแดดร้อนไม่ท้อตั้งใจพร่ำสอนงาน ให้กำลังใจเรานักวิจัยบ้านอก กราบขอบพระคุณครับ และขอบคุณสำนักงานกองทุนสนับการวิจัย(สกว.)ทีให้การสนับสนุนชาวบ้านให้มีอาชีพที่ยั่งยืน
การสร้างแบรนสร้างการรับรู้..ด้วยภาพและคำไม่กี่คำช่วยให้การตัดสินใจชื้อของลูกค้าง่ายขึ้น..เช่นของเราปลอดภัยไม่มีสารเร่ง..ของเรามาจากฟาร์มมาตรฐาน..ของเราผ่านการตรวจรับรอง..ของเราเป็นสินค้าของเกษตรกรบ้านเรา..เป็นต้น

พาทีมงานอ.ศิริพร ดูร้านฟาร์มคุณหมอที่มีจุดขายที่ว่า..ผลิตภัณฑ์ของคนเชียงราย..


เจ้าของร้านหมอกฤษณ์ พิมพ์งาม หมอไชยนิรันตร์ สุนันต๊ะ ปศุสัตว์อำเภอขุนตาล น้องๆฝึกงานจากเทคโนโลยี่ธัญญบุรี 

อ.ศิริพร กรุณาทำแผนผังบรรยายระบบการผลิตไก่ประดู่หางดำอย่างครบวงจร

อ.เล่าเรื่องการตลาดการมาติดต่อของคู่ค้าที่ต้องการได่ประดู่หางดำที่พวกเรากำลังเลี้ยงอยู่ว่าเป็นมาอย่างไรกลุ่มจะต้องวางแผนอะไรบ้างพร้อมและเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันหรือยัง หรือว่ายังงงสับสน


ติดตามศูนย์ผลิตอาหารสัตว์ชุมชน. เราต้องให้เขาพึ่งตนเองให้ได้มีอุปกรณ์ผสมอาหารมาแล้วถ้าไม่ทำอาหารกันเองเพื่อลดต้นทุน.ก็จะเสียของเสียเวลาที่รัฐสนับสนุน..และสุดท้ายต้องมีทุนหมุนเวียนในเรื่องของอาหารเพื่อความคล่องตัวในหมู่เกษตรกรเอง..
นอกจากนั้นอ.ยังให้การบ้านลุงเจียม ทาวัน เจ้าของศูนย์ผลิตอาหารว่าลองทำอาหารสามสูตร ได้แก่1.อาหารไก่ไข่ 2.อาหารไก่ขุนที่ข้าวโพดเป็นหลัก3.อาหารไก่ขุนที่มันเส้น เป็นหลัก..เพื่อหาราคาที่เหมาะสมลดต้นทุน


น้องๆนักศึกษาฝึกงานจากเทคโนโลยี่ธัญยบุรี..รับการแนะนำทำการบ้านกับอาจารย์เกียวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ผลผลิต กำไร ขาดทุน ปัญหามีตรงไหน จะได้แก้ถูกจุด

ติดตามงานการบ้านที่มอบหมายให้เมื่อมาเยี่ยมครั้งก่อนศูนย์ผลิตไก่ประดู่หางดำพันธุ์แท้ ของนายสุรพงค์ มณีวรรณ ยังได้ข้อเดียวคือปรับข้อมูล การทำห้องเก็บไข่ ตู้ฟักยังเดิมๆ ท่าน อ.ยังย้ำตลอดว่าข้อมูลต้องลงทุกวันตลอด จึงจะวิเคราะห์ปัญหาได้ 

วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

พบกลุ่มประจำเดือนพฤษภาคม๒๕๖๑นายสุพล ปานพาน หัวหน้าทีมวิจัย และนางสาวสุภิชญา นัยติ๊บ ผู้ช่วยวิจัย ดำเนินการประชุมกลุ่มย่อยที่บ้านดงชัยพร้อมมอบวิตามิน,และตาข่ายให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยกมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงไก่ แจ้งกิจกรรมที่ผ่านมาและที่จะได้ดำเนินการตามแผนงานวิจัย ตลอดจนตอบปัญหาวันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561

อาจารย์ศิริพร กีรติการกุล จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ติดตามเกษตรกรที่ทำหน้าที่ศูนย์คัดเลือกพันธุ์ผลิตลูกไก่

 อาจารย์ศิริพร กีรติการกุล จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ติดตามเกษตรกรที่ทำหน้าที่ศูนย์คัดเลือกพันธุ์ผลิตลูกไก่(พันธุ์แท้และลูกผสม)3ราย ที่เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย. เพื่อแนะนำปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต สัดส่วนการเลี้ยงพ่อ:แม่พันธุ์อัตราเกิดต่ำ.   ( จาก %ไข่มีเชื้อ) มีนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนายไชยนิรันตร์ สุนันต๊ะ ปศุสัตว์อำเภอขุนตาล ให้การต้อนรับและรับ

อาจารย์ศิริพร กีรติการกุล จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ติดตามเกษตรกรที่ทำหน้าที่ศูนย์คัดเลือกพันธุ์ผลิตลูกไก่ของนายสุรพงค์ มณีวรรณ นายประสงค์ อ่นติ๊บ นายเกรียงศักดิ์ ยุทโธ แนะให้มีสมุดบันทึกจะได้แยกแยะปัญหาเพื่อแก้ไขได้ง่ายขึ้น ซึ่ง่านจะเข้ามาติดตามการบันทึกและช่วยวิเคราะห์แก้ไข้ต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2561

จากการเยี่ยมศูนย์พ่อแม่พันธุ์ลูกผสม

จากการออกเยี่ยมศูนย์เพาะลูกผสมของเครือข่ายได้รับทราบปัญหาว่าการฟักยังไม่ดี ฟักออกน้อยเข้าฟัก400ฟองได้ลูกแค่100กว่าตัว พยายามแก้ไขปัญหาไปทีละข้อ ได้แก่หาพ่อพันธุ์เพิ่มอีก แทนที่ตายจากการชนกันแล้วโดนฝน  จัดหาน้ำยารมควันตู้ฟัก ชึ่งจะต้องค้นหาว่ามีสาเหตุใดอีกบ้างโดยเฉพาะประสิทธิภาพตู้ฟัก การจัดการตู้ระหว่างฟัก เพราะเรามือใหม่

วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561

ประชุมกลุ่มแปลงใหญ่ กลุ่มเข้มแข็งและกลุ่มวิจัยไก่ประดู่หางดำ

เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๑ อำเภอเวียงเชียงรุ้งอบรมความรู้เรื่องการจัดการฟาร์มที่ดี GFM โดยทีมงานวิทยากรนำโดยนางสาวอรอนงค์ พิมคำไหล นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ หน. ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย   ณ ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านดงชัย ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย และตอนบ่ายเสวนาการจัดการระบบปฏิทินการรับเลี้ยงลูกไก่จากศูนย์ผลิตลูกไก่ แลกเปลี่ยนการไปดูงานที่ขอนแก่น เพชรบุรี ตลอดจนการไปฝึกฝนการตลาดที่กาดแม่โจ้

 

ต้อนรับคณะทีมงานของ รศ.ดร.ศิริพร กีรติการกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นำโดยนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอ ให้การต้อนรับคณะทีมงานของ รศ.ดร.ศิริพร กีรติการกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ หัวหน้าคณะประสานงานโครงการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำฯ ที่เดินทางมาเยี่ยมชมกิจกรรมกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเวียงเชียงรุ้ง  พร้อมนำนักข่าวช่างภาพจาก สกว.มาถ่ายทำขบวนการเลี้ยงตั้งแต่เกิดไปจนถึงตลาดผู้บริโภคของกลุ่มเกษตรกรด้วย เพื่อประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าของโครงการฯ

เยี่ยมชมตู้ฟักไข่ของนายประสงค์ อุ่นติ๊บ
เยี่ยมชมการผสมอาหารลดต้นทุนของนายสุรชัย มณีวรรณ

ถ่ายทำการสาธิตผสมอาหารลดต้นทุน

ไก่รุ่นของนายสุรชัย มณีวรรณ ที่เลี้ยงไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์ ผลิตไข่เพื่อเข้าตู้ฟักต่อไป

การสาธิตททำอาหารหมักของนายเจียม ทาวัน และนายสุขแก้ว มณีจันทรสุข ศูนย์ผลิตอาหารสัตว์ของกลุ่ม