สนใจจะชื้อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ไปเลี้ยงขยายพันธุ์ติดต่อกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างโทร๐๘๙-๐๗๘๓๕๐๓,๐๘๙-๘๓๕๖๒๖๒,๐๘๖-๑๑๓๐๗๕๕

วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2561

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เดินเยี่ยมชมร้านในส่วนของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๑.๐๐ น.นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เดินเยี่ยมชมร้านในส่วนของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มีนายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเวียงรุ้ง กำนัน ผ้ใหญ่บ้านให้การต้อนรับ พาชมนิทรรศการของชาวบ้านที่ประสบความสำเร็จจากการปลูกข้าว๑ไร่๑แสน และสวนทุเรียน และนิทรรศการของปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ที่นำผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางดำมา ผัด ต้ม ปิ้งย่าง ออกร้านนิทรรศการด้วย เป็นที่ภาคภูมิใจของทีมงานที่ท่านมาให้กำลังใจไกล้ชิด

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ร่วมกิจกรรมการตลาดผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางดำในงานมหกรรมสินค้าชุมชนคนเชียงราย ประชารัฐ ณ ศูนย์การค้าอภิสแควร์

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ น.ส. อรอนงค์  พิมพ์คำไหล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี่การปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสันติ พรพิพัฒน์สิริ นักวิชาการสัตวบาล เข้าร่วม นำสินค้าผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางดำ ปุ๋ยขี้แกะ พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือจากสหกรณ์โคนมเชียงรายได้นำไอสครีมที่ทำมาจากนมโค มาแสดงขายในงานมหกรรมสินค้าชุมชนคนเชียงราย ประชารัฐ ณ ศูนย์การค้าอภิสแควร์ เพื่อโปรโมตและเพิ่มช่องทางด้านการตลาดสำหรับสินค้าปศุสัตว์ในจังหวัดเชียงราย

วันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ไปประชุมเพื่อหาหัวข้อวิจัยการตลาดไก่ประดู่หางดำที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย รศ.ดร.ศิริพร กีรติการกุล หัวหน้าชุดโครงการระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ เป็นประธานการประชุมหาแนวทางพัฒนาโจทย์วิจัย ที่ห้องประชุมเสลา ณ สำนักงานอธิการดี เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา๑๓.๐๐ น.มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๑๔ คน
เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายสุพล ปานพานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งในฐานะนักวิจัย เข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลในการพัฒนาโจทย์วิจัยโครงการการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำอย่างยั่งยืน ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 
วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ส่งเสริมตลาดสีเขียวให้กับเกษตรกรและมหกรรมเครือข่ายล้านนาสีเขียว

วันที่ 11 สิงหาคม 2560   นายนพพร  มหากันธา  ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย  มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์, กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  ร่วมกันจัดนิทรรศการ  ในงานกิจกรรมส่งเสริมตลาดสีเขียวให้กับเกษตรกรและร้านอาหารซื้อสินค้าปลอดภัยและมหกรรมเครือข่ายล้านนาสีเขียว (Lanna Green Tourism Network) ณ ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย ในการนี้ได้นำผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางดำ จากอำเภอเวียงเชียงรุ้งมาจำหน่ายในงาน ซึ่งเป็น"ไก่สดและไก่ต้มน้ำปลา" มีเกษตรกรให้ความสนใจเป็นอย่างมากวันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560

มีไก่ประดู่หางดำจำหน่าย

 สมาชิกเครือข่ายเลี้ยงไก่ประดู่ตำบลป่าซาง ฝากประชาสัมพันธ์ ช่วงนี้ไก่ประดู่หางดำฟักออกมาเรื่อยหลายรุ่น มากขึ้น ต้องการขายออกบ้าง เพื่อทำทุนค่าอาหารต่อไป สนใจติดต่อ ๐๘๙-๘๓๘๑๕๙๗ ,๙๓-๑๘๓๐๘๔๒นะครับ,


วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560

นำเกษตรกรสมาชิกกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำอบรมการแปรรูปไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ

 กลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ จากเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมอบรมการตัดแต่งไก่และทำผลิตภันฑ์จากไก่ที่บ้านยุพินฟาร์ม บ้านสักชัยทอง ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย เมื่อ11/4/2560 โดยทีมงานวิทยากรจากศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ เชียงใหม่ มาใหห้ความรู้และสาธิตการแปรรูปผผลิตภัณฑ์จากไก่พื้นเมือง