สนใจจะชื้อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ไปเลี้ยงขยายพันธุ์ติดต่อกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างโทร๐๘๙-๐๗๘๓๕๐๓,๐๘๙-๘๓๕๖๒๖๒,๐๘๖-๑๑๓๐๗๕๕

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562

ประชุมสัมนา Digital Marketing ของโครงการ Lanna green tourism network ต่อการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ของจังหวัดเชียงราย


กลุ่มเครือข่ายเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำเวียงเชียงรุ้ง มอบหมายให้นายสุรพงค์ มณีวรรณ กรรมการกลุ่มเข้าร่วมประชุมสัมนา Digital Marketing ของโครงการ Lanna green tourism network ต่อการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ของจังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลการท่องเที่ยวของเชียงรายผ่าน www.thailandtourismdirectory.go.th เมื่อวันที่ 27-29 มีนาคม 2562

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น