สนใจจะชื้อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ไปเลี้ยงขยายพันธุ์ติดต่อกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างโทร๐๘๙-๐๗๘๓๕๐๓,๐๘๙-๘๓๕๖๒๖๒,๐๘๖-๑๑๓๐๗๕๕

วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559

กลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้าง จัดนิทรรศการ และโชว์ผลงานไก่ประดู่หางดำ

 กลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้าง จัดนิทรรศการ และโชว์ผลงานไก่ประดู่หางดำ ในงานแสดงวิชาการกลุ่มโรงเรียนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559  ณ สนามโรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา เป็นการมีส่วนร่วมกิจกรรมกับสถานศึกษาและท้องถิ่นอย่างดี


วันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559

เยี่ยมชมการเลี้ยงไก่ประดู่ของนายสวย นัยติ๊บ บ้านสันไทรงาม ตำบลดงมหาวัน

 เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ นายสุพล ปานพาน และนางพรพิมล ใจไหว จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ไปประชุมกลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ ตำบลดงมหาวัน เพื่อเตรียมการเปิดตลาดนัดสีเขียวและเกษตรกรที่เข้าร่วมงานวิจัยการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ เพื่อชี้แจงโครงการวิจัยการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำแบบอินทรีย์ ประจำปี ๒๕๕๙ เสร็จจากการประชุมไปเยี่ยมฟาร์มไก่ของนายสวย นัยติ๊บ ที่มีการเลี้ยงที่ดีมาก

วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สกว.ประจำปี ๒๕๕๘ โครงการพัฒนาการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำอย่างยั่งยืน

รองนายยกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง มอบโล่รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สกว.ให้ รศ.ดร.ศิริพร กีรติการกุล ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่ ห้องอินฟินิตี้ โรงแรม พูลแมน คิงส์เพาเวอร์ กรุงเทพฯ
รองนายก.พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง.รัฐมนตรีสำนักนายกให้เกียรตินักวิจัยมาไกลจากดอยร่วมถ่ายภาพหน้าบูทแสดงงานวิจัยด้วย...
 ขอบคุณทุกคนในทีมงานแต่ละชุดโครงการ ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงเกษตรกรที่ร่วมวิจัย
 อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ มอบช่อดอกไม้กำลังใจ
 อาจารย์มาร่วมแสดงความดีใจรศ.ดร.ศิริพร กีรติการกุล ผู้ประสานงานโครงการฯ เปิดโอกาสให้ถือโล่รางวัลถ่่ายภาพความภาคภูมิใจ 


เพราะเราช่วยกันจึงมีวันนี้.
วันที่ดีภูมิใจกันทุกท่าน
 ยิ้มระรื่นเริงร่าสุขสำราญ
 ใจเบิกบานงานดีเด่นเป็นรางวัล