สนใจจะชื้อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ไปเลี้ยงขยายพันธุ์ติดต่อกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างโทร๐๘๙-๐๗๘๓๕๐๓,๐๘๙-๘๓๕๖๒๖๒,๐๘๖-๑๑๓๐๗๕๕

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

เปิดงานแสดง ประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพและอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงราย

 วันที่ 20 กค.61เวลา15.30น.ร่วมกิจกรรมการเปิดงานแสดง ประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพและอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงราย ณ ลานหน้าศาลากลางเก่าจังหวัดเชียงราย จัดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย มีนายประจญ ปรัชสกุล ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายมาเป็นประธานเปิด ท่ามกลางสายฝนพรำ งานนี้เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่เวียงเชียงรุ้งได้นำผลิตภัณฑ์มาออกบูธขายด้วย เป็นการแนะนำประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์จากไก่ประดู่หางดำ

 บรรยากาศในงานที่มีฝนตกมาอย่างหนักแต่ก็ไม่นานพอมีเวลาเดินชม ชิม และะชื้อผลผลิตปลอดภภัยจากเกษตรกรชาวเชียงราย

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ติดตามความก้าวหน้าโครงการแปลงใหญ่ไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ให้การต้อนรับคุณนิธิต จิตนิยม ได้เดินทางไปติดตามงานแปลงใหญ่ไก่ประดู่หางดำ ของนายสุรชัย มณีวรรณ บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย สอบถามความคุ้มทุนของการเลี้ยงแนะนำให้บันทึกข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการเรียนรู้ทุน กำไร เพื่อเป็นต้นแบบเกษตรกรรายอื่นด้วย

อบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มทักษะอาชีพด้านการปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ

 เช้าวันที่ 10 ก.ค.2561 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้ง และทีมงาน ได้รับมอบหมายจากปศุสัตว์จังหวัด จัดอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มทักษะอาชีพด้านการปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง หลักสูตรการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ที่ศูนย์เครือข่าย ศพก.(ด้านปศุสัตว์)นายสุรพงค์ มณีวรรณ บ้านเหล่า หมู่ที่6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ตามเป้าหมายเกษตรกร 10 ราย โดยเน้นให้เจ้าของฟาร์มได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์  มีเจ้าหน้าที่จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์มาแนะนำการรวมกลุ่มเพื่อขอรับทุนดำเนินการดอกเบี้ยต่ำ ด้วย

สาธิตการทำวัคซีนแบบต่างๆในไก่


รองผู้จัดการธนาคาร ธกส. มาแนะแนวการทำการเกษตรที่ลดความเสียง การหาแหล่งทุนดอกเบี้ยน้อย
วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561

นำผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางดำไปประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้

 ทีมงานวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเวียงเชียงรุ้ง นำผลิตภัณฑ์จากไก่ประดู่หางดำ นาม"นิลเวียงเชียงรุ้ง"มาออกร้านประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในงานโคขุนเชียงราย ตามคำเชิญของผู้ประสานงานโคขุนฯ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ที่ลานเพลินเช็นทรัลเชียงราย ต้องขอบพระคุณที่ให้โอกาสไก่พื้นเมืองได้เปิดตัวในงานโคขุน ขอเป็นอีกทางเลือกอาชีพให้เกษตรกรที่เป็นรายย่อย