สนใจจะชื้อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ไปเลี้ยงขยายพันธุ์ติดต่อกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างโทร๐๘๙-๐๗๘๓๕๐๓,๐๘๙-๘๓๕๖๒๖๒,๐๘๖-๑๑๓๐๗๕๕

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562

ส่งตัวแทนกลุ่มอบรมผู้จัดการแปลงใหญ่

 เครือข่ายกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำเวียงเชียงรุ้ง มอบให้นายประสงค์ อุ่นติ๊บ  กรรมการกลุ่มเข้าอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "โครงการการพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง"ในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ี่โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด ชึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพํฒนาการเกษตรี่๖ จังหวัดเชียงใหม่และสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น