สนใจจะชื้อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ไปเลี้ยงขยายพันธุ์ติดต่อกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างโทร๐๘๙-๐๗๘๓๕๐๓,๐๘๙-๘๓๕๖๒๖๒,๐๘๖-๑๑๓๐๗๕๕

วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เยี่ยมไก่ประดู่หางดำที่ศูนย์เรียนรู้ของลุงบุญชวน มะลัยโย

คุณลุงบุญชวน มะลัยโย อาสาปศุสัตว์ประจำตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
 ปราชญ์ชาวบ้านที่ชำนาญหลายๆอย่าง ทำเกษตรแบบผสมผสานตามทฤษฎีใหม่ของในหลวง
 มีที่เลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่  แยกไว้ตา่งหากในสวนผลไม้ มีประตูเข้าทางเดียว
 มีโรงเรือนแข็งแรงแน่นหนา กันขโมย กันสุนัขมาไล่กัดทำลายไก่ เวลาเจ้าของไม่อยู่ หรือมีชาวบ้านที่ชอบหากินงู หนู นก พาสุนัขมาล่าสัตว์ ซึ่งบางทีไก่หนีขึ้นคอนไม่ทันก็ตายไปหลายตัว
 ประตูแน่นหนากันสุนัข
สภาพภายในเล้าก็มีคอนนอน มีรังไข่แบบง่ายๆ

ไก่มีพื้นที่เดินออกกำลังและขุ้ยเขี่ย

มีคอนนอนและหนีเวลาสุนัขมาไล่กัด

ลักษณะของไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่

อิสระได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ส่งไก่ประดู่หางดำไปขยายที่บ้านแม่คำใหม่ อ.แม่จัน จ เชียงราย

 จากการประสานงานของท่านปลัดสาธิต แก้วรากมุข แห่งเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ว่ามีเพื่อนที่บ้านแม่คำใหม่ อ.แม่จัน จ เชียงราย สนใจอยากได้ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ ไปเลี้ยงที่บ้านแก้เหงาหลังออกจากราการมาอยู่บ้าน มีที่และผักที่ปลูกไว้เหลือเศษพอมาผสมผสานเลี้ยงไก่ได้ เมื่อวันนี้ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ท่านได้มารับไก่ไปเลี้ยงได้ไปตัวเมีย ๖ ตัวผู้ ๑ ตัว น่าจะกำลังดี ขอให้เพาะพันธุ์ได้มากๆ มอบคู่มือไปอีกเล่มหนึ่ง เสียดายจำชื่อท่านไม่ได้ครับ