สนใจจะชื้อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ไปเลี้ยงขยายพันธุ์ติดต่อกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างโทร๐๘๙-๐๗๘๓๕๐๓,๐๘๙-๘๓๕๖๒๖๒,๐๘๖-๑๑๓๐๗๕๕

วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

นิลเวียงเชียงรุ้งไปห้างแม็คโคร

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นำสมาชิกกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำบ้านห้วยห้าง ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย นำไก่ประดู่หางดำ นึ่งไปเปิดบู้ทให้ซิมในงานวันผู้ผลิตพบผู้บริโภค ที่ห้างแมคโครเชียงราย ซึ่งทางกลุ่มได้รับการประสานจากฝ่ายประสานงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้นำไก่ประดูหางดำเชียงใหม่ที่ทำเป็นผลิตภัณฑ์ไก่สด(นิลเวียงเชียงรุ้ง)แช่แข็งมาจำหน่าย       การซิมเกิดขึ้นไม่กี่นาทีก้อหมดเพราะมีผู้บริโภคมาแย่งกันขอซิมมมากมายชนิดตั้งตัวไม่ทัน
 ด้วยความไม่เคยมีประสบการณ์ของทีมเกษตรกรกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้าง เมื่อเอาไก่นึ่งมาให้ชิมในงานผู้ผลิตพบผู้บริโภคที่ห้างแมคโคร ปรากฏว่าแค่เอาไก่ออกมาให้ชิมเท่านั้น บรรดาพนักงานแมคโคร ลูกค้าผู้บริโภคที่อยู่ไกล้เคียงก้อพากันมาขอชิมไก่นึ้งสองตัวหมดเกลี้ยงภายใน สิบห้านาที ไม่ทันได้ถ่ายรูปด้วยช้ำ มึนไปเลย  พอของเราหมด ก้อได้แต่มองหน้ากัน เพราะว่าผู้ผลิตรายอื่นเขาจะทะยอยเอาออกมาซิมเป็นช่วงๆและทำซิ้นเล้กมา ของเราทำชิ้นใหญ่เกินไปก้อเลยหมดเร็ว น่าเสียดายโอกาสที่จะบอกประชาสัมพันธ์ ป้ายยังจัดไม่เสร็จเลย

  

วันอังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การอบรมมาตรฐานฟาร์มไก่พื้นเมืองสำหรับเกษตรกรรายย่อย

 เมื่อเช้าวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายนำโดย สพ.ญ.ธีรัตน์ธาวัลย์ โตบรรลือภพ ได้บรรยายมาตรฐานฟาร์มไก่พื้นเมืองให้แก่กลุ่มเกษตรกรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จำนวน ๓๑ ราย ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าซาง(บ้านห้วยห้าง)  เพื่อสร้างมาตรฐานอาหารโปรตีนที่ปลอดภัยสู่ผู้บริโภคและเตรียมความพร้อมสู่การเปิดการค้่าเสรีประชาคมอาเชี่ยน เสร็จจากการประชุมมอบมุ้งตาข่ายให้แก่ผู้เข้าอบรม เพื่อนำไปเสริมการปรับปรุงฟาร์มต่อไป