สนใจจะชื้อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ไปเลี้ยงขยายพันธุ์ติดต่อกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างโทร๐๘๙-๐๗๘๓๕๐๓,๐๘๙-๘๓๕๖๒๖๒,๐๘๖-๑๑๓๐๗๕๕

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560

มีไก่ประดู่หางดำจำหน่าย

 สมาชิกเครือข่ายเลี้ยงไก่ประดู่ตำบลป่าซาง ฝากประชาสัมพันธ์ ช่วงนี้ไก่ประดู่หางดำฟักออกมาเรื่อยหลายรุ่น มากขึ้น ต้องการขายออกบ้าง เพื่อทำทุนค่าอาหารต่อไป สนใจติดต่อ ๐๘๙-๘๓๘๑๕๙๗ ,๙๓-๑๘๓๐๘๔๒นะครับ,