สนใจจะชื้อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ไปเลี้ยงขยายพันธุ์ติดต่อกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างโทร๐๘๙-๐๗๘๓๕๐๓,๐๘๙-๘๓๕๖๒๖๒,๐๘๖-๑๑๓๐๗๕๕

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ไปนำเสนอผลงานวิจัย ๖ เดือนแรกที่แม่โจ้

รศ.ดร.ศิริพร กีรติการกุล กล่าวต้อนรับ
ทีมประสานงานชุดโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำให้ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดยอาจารย์ รศ.ดร.ศิริพร กีรติการกุล จัดประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานของนักวิจัยทั้ง ๑๑ ชุดโครงการ ที่ห้องประชุมคาวบอยเธียเตอร์ เมื่อเช้าวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มี รศ.สพ.ญ.ดร.ประภาพร ขอไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายเกษตรของสภาสนับสนุนการวิจัย (สกว.)มาเป็นประธานในการประชุม และน.สพ.สมบัติ ศุภประภากร มาร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำนักวิจัย  
รศ.สพ.ญ.ดร.ประภาพร ขอไพบูลย์ กล่าวเปิดประชุมการนำเสนอผลการดำเนินการ ๖ เดือนแรก
รศ.สพ.ญ.ดร.ประภาพร ขอไพบูลย์ สรุปผลงานของทีมประสานและ ทีมงานนำเสนอผลการอบรมเกษตรหลักสูตรการจัดการการเลียงพ่อแม่พันธุ์ไก่ประดู่หางดำและการใช้ตู้ฟัก

บรรยากาศการนำเสนอผลการปฏิบัติงาน ๖ เดือนแรก
นายสุพล ปานพาน หัวหน้าโครงการและนายไชยนิรันตร์ สุนันต๊ะ นำเสนอโครงการฯที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เช่นเดียวกับอีก ๑๐ โครงการ
วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

นำเกษตรกรจากเชียงรายไปอบรมการจัดการการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ไก่พื้นเมืองที่สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้

อ.ณรงค์  บรรยายการเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์
 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นำเกษตรกรแกนนำกลุ่มวิจัยการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำจากอำเภอเวียงเชียงรุ้งและอำเภอดอยหลวงเข้ารับการอบรมการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ไก่พื้นเมืองที่สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเรียนรู้การจัดการตู้ฟัก การจัดการอาหาร การป้องกันโรคและดูการสาธิตการทำงานการใช้ตู้ฟักไข่ ตลอดจนดูงานที่บ้านโละป่าห้า ไกล้ๆมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ร่วมงานวิจัยอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำอย่างยั่งยืนเช่นเดียวกัน
บรรยากาศการอบรม

อ.ศิริพร กีรติการกุล ร่วมบรรยายด้วย
 เนื้อหาเข้มข้นทำเอาง่วงเหมือนกัน
 มีกาแฟ น้ำญชัญ ข้าวเหนียวมะม่วงผลผลิตสำนักฟาร์มมาแก้ง่วง

 รู้จักเพื่อนใหม่ แลกเปลี้ยนความรู้สร้างเครือข่ายเพราะมาจากหลายๆจังหวัด