สนใจจะชื้อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ไปเลี้ยงขยายพันธุ์ติดต่อกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างโทร๐๘๙-๐๗๘๓๕๐๓,๐๘๙-๘๓๕๖๒๖๒,๐๘๖-๑๑๓๐๗๕๕

วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2561

จากการเยี่ยมศูนย์พ่อแม่พันธุ์ลูกผสม

จากการออกเยี่ยมศูนย์เพาะลูกผสมของเครือข่ายได้รับทราบปัญหาว่าการฟักยังไม่ดี ฟักออกน้อยเข้าฟัก400ฟองได้ลูกแค่100กว่าตัว พยายามแก้ไขปัญหาไปทีละข้อ ได้แก่หาพ่อพันธุ์เพิ่มอีก แทนที่ตายจากการชนกันแล้วโดนฝน  จัดหาน้ำยารมควันตู้ฟัก ชึ่งจะต้องค้นหาว่ามีสาเหตุใดอีกบ้างโดยเฉพาะประสิทธิภาพตู้ฟัก การจัดการตู้ระหว่างฟัก เพราะเรามือใหม่

วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561

ประชุมกลุ่มแปลงใหญ่ กลุ่มเข้มแข็งและกลุ่มวิจัยไก่ประดู่หางดำ

เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๑ อำเภอเวียงเชียงรุ้งอบรมความรู้เรื่องการจัดการฟาร์มที่ดี GFM โดยทีมงานวิทยากรนำโดยนางสาวอรอนงค์ พิมคำไหล นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ หน. ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย   ณ ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านดงชัย ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย และตอนบ่ายเสวนาการจัดการระบบปฏิทินการรับเลี้ยงลูกไก่จากศูนย์ผลิตลูกไก่ แลกเปลี่ยนการไปดูงานที่ขอนแก่น เพชรบุรี ตลอดจนการไปฝึกฝนการตลาดที่กาดแม่โจ้

 

ต้อนรับคณะทีมงานของ รศ.ดร.ศิริพร กีรติการกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นำโดยนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอ ให้การต้อนรับคณะทีมงานของ รศ.ดร.ศิริพร กีรติการกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ หัวหน้าคณะประสานงานโครงการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำฯ ที่เดินทางมาเยี่ยมชมกิจกรรมกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเวียงเชียงรุ้ง  พร้อมนำนักข่าวช่างภาพจาก สกว.มาถ่ายทำขบวนการเลี้ยงตั้งแต่เกิดไปจนถึงตลาดผู้บริโภคของกลุ่มเกษตรกรด้วย เพื่อประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าของโครงการฯ

เยี่ยมชมตู้ฟักไข่ของนายประสงค์ อุ่นติ๊บ
เยี่ยมชมการผสมอาหารลดต้นทุนของนายสุรชัย มณีวรรณ

ถ่ายทำการสาธิตผสมอาหารลดต้นทุน

ไก่รุ่นของนายสุรชัย มณีวรรณ ที่เลี้ยงไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์ ผลิตไข่เพื่อเข้าตู้ฟักต่อไป

การสาธิตททำอาหารหมักของนายเจียม ทาวัน และนายสุขแก้ว มณีจันทรสุข ศูนย์ผลิตอาหารสัตว์ของกลุ่ม

วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561

ฝึกฝนการตลาดในงานกาดแม่โจ้

 สมาชิกกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่เวียงเชียงรุ้ง ประกอบบด้วยนางสาวสุภิชญา นัยติ๊บ  นางกำไลทิพย์  มณีจันร์สุข นายสีสุข ปาฝาง  ไปร่วมขายผลิตภัณฑ์จากไก่ประดู่หางดำ ในงานเปิดตลาด "กาดแม่โจ้" เนื่องในโอกาสย้ายที่ตั้งตลาดใหม่และเป็นช่วงรับปริญญาของนิสิตนักศึกษาแม่โจ้พอดี ในระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  เพื่อเป็นการศึกษาการตลาด แนวทางในการหาช่องางอาชีพี่ต่อยอดจากการเลี้ยงไก่ของสมาชิกทั้งหมดต่อไป