สนใจจะชื้อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ไปเลี้ยงขยายพันธุ์ติดต่อกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างโทร๐๘๙-๐๗๘๓๕๐๓,๐๘๙-๘๓๕๖๒๖๒,๐๘๖-๑๑๓๐๗๕๕

วันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ไปประชุมเพื่อหาหัวข้อวิจัยการตลาดไก่ประดู่หางดำที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย รศ.ดร.ศิริพร กีรติการกุล หัวหน้าชุดโครงการระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ เป็นประธานการประชุมหาแนวทางพัฒนาโจทย์วิจัย ที่ห้องประชุมเสลา ณ สำนักงานอธิการดี เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา๑๓.๐๐ น.มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๑๔ คน
เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายสุพล ปานพานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งในฐานะนักวิจัย เข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลในการพัฒนาโจทย์วิจัยโครงการการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำอย่างยั่งยืน ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่