สนใจจะชื้อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ไปเลี้ยงขยายพันธุ์ติดต่อกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างโทร๐๘๙-๐๗๘๓๕๐๓,๐๘๙-๘๓๕๖๒๖๒,๐๘๖-๑๑๓๐๗๕๕

วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2561

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เดินเยี่ยมชมร้านในส่วนของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๑.๐๐ น.นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เดินเยี่ยมชมร้านในส่วนของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มีนายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเวียงรุ้ง กำนัน ผ้ใหญ่บ้านให้การต้อนรับ พาชมนิทรรศการของชาวบ้านที่ประสบความสำเร็จจากการปลูกข้าว๑ไร่๑แสน และสวนทุเรียน และนิทรรศการของปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ที่นำผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางดำมา ผัด ต้ม ปิ้งย่าง ออกร้านนิทรรศการด้วย เป็นที่ภาคภูมิใจของทีมงานที่ท่านมาให้กำลังใจไกล้ชิด