สนใจจะชื้อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ไปเลี้ยงขยายพันธุ์ติดต่อกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างโทร๐๘๙-๐๗๘๓๕๐๓,๐๘๙-๘๓๕๖๒๖๒,๐๘๖-๑๑๓๐๗๕๕

วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ไปเยี่ยมไก่ประดู่หางดำฯในโครงการช่วยเหลือความยากจนของเกษตรกรงบของปกครองอำเภอ

ไก่ของชาวบ้านที่ได้รับจากโครงการฯได้อาหารครบถ้วน แต่พื้นคอกเปนหินไม่ได้รองพื้นไก่ไม่ไดขุ้ยเขี่ยตามธรรมชาติไม่มีหญ้าให้กิน พากันจิกขนกันจะหลุดออกกระจาย แนะนำให้เอาแกลบมาปูพื้นนอกจากจะได้ปุ๋ยในระยะยาวก็ช่วยลดความเครียดของไก่ได้
จะเห็นขนหลุดอยู่ข้างคอกจำนวนมาก
ขนหางสั้นกันไปหมด

 และเมื่อเปรียบเทียบกับไก่ที่มีบริเวณเลี้ยงกว้างมีหญ้าให้กิน มีใบไม้สีเขียงให้จิกกินเล่นจะมีสภาพขนที่สมบูรณ์ดี เพราะฉะนั้นการตัดหญ้ามาให้ไก่กินประจำจะทำให้ไก่แข็งแรงสมบูรณ์ดี