สนใจจะชื้อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ไปเลี้ยงขยายพันธุ์ติดต่อกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างโทร๐๘๙-๐๗๘๓๕๐๓,๐๘๙-๘๓๕๖๒๖๒,๐๘๖-๑๑๓๐๗๕๕

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การเดินทางมาเยี่ยมกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างของอาจารย์ ดร.ศิริพร กีรติการกุล

 เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ อาจารย์ ดร.ศิริพร กีรติการกุล และทีมงานได้เดินทางมาเยี่ยมเกษตรกรเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ ๑ ที่บ้านห้วยห้าง เพื่อเก็บข้อมูลการเลี้ยงและให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงให้ได้มาตรฐานมีการป้องกันโรคที่ดีเป็นมาตรฐานฟาร์ม เพื่อพัฒนาเป็นสินค้าปลอดภัยในนามผลิตภัณฑ์ "ไก่นิลล้านนา" ขึ้นห้างแมคโครเป็นการก้าวสู่การตลาดที่มั่นคงยิ่งขึ้นในระยะยาว