สนใจจะชื้อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ไปเลี้ยงขยายพันธุ์ติดต่อกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างโทร๐๘๙-๐๗๘๓๕๐๓,๐๘๙-๘๓๕๖๒๖๒,๐๘๖-๑๑๓๐๗๕๕

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

จัดการอบรมหลักสูตร การเลี้ยงและการจัดการการเลี้ยงไก่พื้นเมืองสู่ระบบอินทรีย์ ในโครงการวิจัยฯ

ที่มงานวิจัยการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำฯ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย จัดการอบรมหลักสูตร การเลี้ยงและการจัดการการเลี้ยงไก่พื้นเมืองสู่ระบบอินทรีย์ ในโครงการวิจัย "ผลการพัฒนาการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำสู่การเลี้ยงระบบอินทรีย์ของเกษตรรายย่อยจังหวัดเชียงราย" เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ได้รับความกรุณาจาก คุณเอกนรินทร์ มะโนลา  จากบริษัท ฮิลไทรป์ ออร์แกนนิคส์ จำกัด อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ผู้เลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์หนึ่งเดียวของไทยและรายใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาเป็นวิทยากรบรรยาย ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

พาน้องๆส่องไข่ไก่ประดู่หางดำฟัก ๑๐ วัน

เมื่อเช้าวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ทีมงานสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกันเรียนรู้การส่องไข่ไก่ประดู่หางดำฟัก ๑๐ วัน หลังจากเริ่มฟักด้วยตู้ฟักขนาดเล็กเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จำนวน ๒๗ ฟอง ปรากฎว่า มีเชื้ออยู่ ๑๘ ฟอง เรากะเทาะแกะดูเพื่อศึกษาหาคำตอบไปหนึ่งฟอง เหลือ ๑๗ฟองฟักต่อ  และไปเก็บไข่มาฟักต่ออีก ๑๓ ฟองให้เต็มหลุมไข่ 

 เราใช้ทั้งที่ส่องไข่ี่รับมาจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและทดลองใช้ไฟฉายของมือถือก็ช้ได้เช่นกันครับ

 เรียนรู้จากของจริง
 เราลองเคาะฟองที่เราสงสัยว่าจะมีเชื้อหรือไม่ ปรากฎว่ายังมีตัวอ่อน น่าเสียดายแต่ก็ได้เรียนรู้ชัดเจนขึ้น