สนใจจะชื้อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ไปเลี้ยงขยายพันธุ์ติดต่อกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างโทร๐๘๙-๐๗๘๓๕๐๓,๐๘๙-๘๓๕๖๒๖๒,๐๘๖-๑๑๓๐๗๕๕

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ร่วมกิจกรรมการตลาดผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางดำในงานมหกรรมสินค้าชุมชนคนเชียงราย ประชารัฐ ณ ศูนย์การค้าอภิสแควร์

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ น.ส. อรอนงค์  พิมพ์คำไหล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี่การปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสันติ พรพิพัฒน์สิริ นักวิชาการสัตวบาล เข้าร่วม นำสินค้าผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางดำ ปุ๋ยขี้แกะ พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือจากสหกรณ์โคนมเชียงรายได้นำไอสครีมที่ทำมาจากนมโค มาแสดงขายในงานมหกรรมสินค้าชุมชนคนเชียงราย ประชารัฐ ณ ศูนย์การค้าอภิสแควร์ เพื่อโปรโมตและเพิ่มช่องทางด้านการตลาดสำหรับสินค้าปศุสัตว์ในจังหวัดเชียงราย