สนใจจะชื้อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ไปเลี้ยงขยายพันธุ์ติดต่อกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างโทร๐๘๙-๐๗๘๓๕๐๓,๐๘๙-๘๓๕๖๒๖๒,๐๘๖-๑๑๓๐๗๕๕

วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2557

ผลตอบแทนการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑

ข้อมูลจาก..โครงการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ในเกษตรกรรายย่อยอย่างยั่งยืน

เกษตรกรที่ผลิตลูกไก่
1.       รายได้เฉลี่ย  =6.50 บาทต่อตัว(พันธุ์แท้)
2.       รายได้เฉลี่ย  =7.35 บาท(ลูกผสม)
3.       จำนวนลูกไก่ ได้  110 ตัว/แม่/ปี(พันธุ์แท้)
4.       จำนวนลูกไก่  ได้  195 ตัว/แม่/ปี(ลูกผสม)
เกษตรกรผลิตขุน 
1.       รายได้เฉลี่ย  18.58 บาท/กก.(ลูกผสม)
2.       รายได้เฉลี่ย  25.58 บาท/กก.(พันธุ์แท้)
3.       ผลิตไก่ขุน 500 ตัว/ปี/ราย สร้างรายได้เฉลี่ย 3200-4200 บาท/เดือน/ราย
4.       สามารถผลิตร่วมกับการผลิตเกษตรอื่นแบบผสมผสาน
5.       ผลผลิตมีคุณภาพปลอดภัย
เงื่อนไขการเลี้ยงรูปแบบการชื้อลูกไก่มาขุน
1.       การจัดการโรงเรือน ขนาดพื้นที่ 5 ตัว/ต.ร.ม.
2.       ลูกไก่มีคุณภาพ/ จำนวนสม่าเสมอตลอดปี
3.       การเลี้ยง 4 รุ่น/ปี รุ่นละ 300-400 ตัว
4.       ให้อาหารสำเร็จรูปเป็นหลัก ให้หญ้าและพืชอาหารอื่นๆเสริม
5.       การจัดการฟาร์มที่ได้มาตรฐาน
6.       เงื่อนไขการเลี้ยงรูปแบบการชื้อลูกไก่มาขุน


เงื่อนไขการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์เพื่อผลิตลูกไก่มาขาย
1.       เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ มากกว่า 40 แม่ (สัดส่วนแม่/พ่อพันธุ์ 5:1)
2.       พ่อแม่พันธุ์มีคุณลักษณะตรงตามพันธุกรรม
3.       มีองค์ความรู้การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ และใช้ตู้ฟัก
4.       มีเกษตรกรในเครือข่าย
5.       การจัดการฟาร์มได้มาตรฐาน

วันพุธที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2557

การดูงานของเกษตรกรที่แม่โจ้

ชมซุ้มการประกวดต่างๆ
ในวาระครบรอบ ๘๐ ปี มหหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง พาเกษตรกรไปเยี่ยมชมนิทรรศการและร่วมสัมนาการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ ร่วมเป็นกำลังใจการประกวดทำอาหารจากไก่ประดู่หางดำ
ดูนิทรรการสัตวศาสตร์

ดูพืชไฮโดรโปรนิกส์


ฟังการบรรยายอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองจากผู้ทรงคุณวุฒิจาก สกว. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

น่าสนใจมากไม่ง่วงเลย

ตั้งใจฟังรอกำลังใจสร้างผลงาน

ผู้ใหญ่ใจดีจากสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาให้ความมั่นใจและกำลังใจ

บรรยากาศท้ายๆการสัมมนาที่ผู้เข้าร่วมประชุมยังเหนียวแน่น

แวะซุ้มไก่คุณซิมโอน ปัญญา เกษตรกรดีเด่นด้านปศุสัตว์ จากอำเภอสันทรายเชียงใหม่ข้อมูลสำคัญ

ไปกันห้าชีวิตเต็มรถพอดีครับชมและให้กำลังใจทีมต่างๆที่เข้าร่วมประกวดการทำอาหารจากไก่ประดู่หางดำ

ทีมนี้ชนะเมนูสร้างสรรเอาสับประรดนางแลมาทำห่อหมกสวยงามมากๆ

วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2557

ส่งเสริมการขาย..สร้างรายได้ให้เกษตรผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑


ส่งเสริมการขาย..สร้างรายได้ให้เกษตรผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ พันธุ์แท้ที่กรมปศุสัตว์พัฒนามาจากไก่พื้นเมืองทั่วประเทศ
ราคาไก่ประดู่หางดำดำเชียงใหม่๑ ของกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำบ้านห้วยห้างวันนี้ 
ลูกไก่อายุ 1 สัปดาห์ 50 บาท
ไก่อายุ 1 เดือน 150 บาท
ไก่อายุ 2 เดือน 250 บาท
ไก่อายุ 5-6 เดือน 600 บาท
พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์พร้อมไข่อายุ 8 เดือนไม่เกิน 1 ปี 800 บาท อายุ 1 ปีขึ้นไป 1500 บาท
ไข่ไก่ประดู่หางดำฯ โหลละ 500 บาท + ค่าส่ง EMS 100 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
089-8381597


 มาช่วยกันสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรกันเถอะ
 เลี้ยงง่ายตายยาก โตเร็ว กินอาหารเก่ง

เลี้ยงแบบหลังบ้านตามธรรมชาติอยู่แล้วไม่ต้องปรับตัวนาน