สนใจจะชื้อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ไปเลี้ยงขยายพันธุ์ติดต่อกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างโทร๐๘๙-๐๗๘๓๕๐๓,๐๘๙-๘๓๕๖๒๖๒,๐๘๖-๑๑๓๐๗๕๕

วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2559

การออกเยี่ยมกลุ่มไก่ประดู่หางดำบ้านสันไทรงามนายบุญชวน

ห้วงอาทิตย์ที่ผ่านมา นางยุพา คำสมุทร ผู้ช่วยวิจัยการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำฯ ทำหน้าที่ออกเก็บข้อมูลการเลี้ยงไก่กลุ่มบ้านสันไทรงามที่ บางรายก็ไปได้ดี บางรายก็ยังย่ำแย่ มีสุนัขมารุมกัดไก่เหลือไม่กี่ตัวน่าเคร้าใจ ก็ได้รับทราบปัญหาแล้วจะหาทางช่วยเหลือกันต่อไป


นายอินทร์ ไชยสารนายสวย นัยติ๊บไก่บ้านนายอินทร  นัยติบ


นายเครื่อง  ธรรมจักร
 ไก่ประดู่ของลุงเครื่องได้ฟักไข่จำนวน 5แม่  กลุ่มอินทรีย์ประสบความสำเร็จอีกหนึ่งท่าน

บ้านลุงตุ้ย ธรรมจักร ไก่ ออกลูก ๖ ตัว


 ไก่นางรำพา ไชยสาร

ไก่บ้านลุงวีระเดช นัยติ๊บไก่ บ้านลุงสนิท ไชยสาร