สนใจจะชื้อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ไปเลี้ยงขยายพันธุ์ติดต่อกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างโทร๐๘๙-๐๗๘๓๕๐๓,๐๘๙-๘๓๕๖๒๖๒,๐๘๖-๑๑๓๐๗๕๕

วันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2556

แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงไก่ประดู่หางดำพ่อติ๊บแม่ผัน บั้งเงิน และบ้านพ่อฮ่ายแม่ลา บุญนาวา

การสร้างกลุ่มเข้มแข็งจะต้องมีแหล่งเรียนรู้เพื่อให้เพื่อนบ้านได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสำเร็จและแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้กลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างมีแหล่งเรียนรู้ที่จะแนะนำหลายแห่งอย่างครั้งนี้มี ๒ แหล่งครับ
๑. พ่อหลวงติ๊บ บั้งเงิน เป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยห้างและ เป็นประธานกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านห้วยห้าง ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย  เป็นเกษตรกรที่หัวไวใจสู้ เมื่อได้รับการสนับสนุนให้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำแทนไก่พื้นเมือง พ่อหลวงติ๊บ ก็มีการปรับปรุงการเลี้ยงที่มีอยู่เดิมให้มีรั้วรอบป้องกันโรคจากนก หนู ตามแบบคำแนะนำของกรมปศุสัตว์จนได้รับให้เปนฟาร์มนำร่องการเลี้ยงไก่ปลอดโรคไข้หวัดนกของเกษตรกรรายย่อยในปีแรก มีการปรับสูตรอาหารตามแนวเกษตรธรรมชาติ หมักหยวกกล้วยสับในอัตราส่วน กล้วยสับ ๑๐๐ ส่วน น้ำตาลทรายแดง ๔ ส่วน เกลือ ๑ ส่วน นำมาผสมกับรำ ปลายข้าว เษข้าวเหนียวตากแห้งบ้าง ตามแต่จะหาได้ บางช่วงก็เพาะหนอนแมลงวันให้ลูกไก่เสริม นอกจากนั้นมีการดองสมุนไพรพื้นบ้านกระเทียม ขมิ้น ข่า ไพล บระเพ็ด ในเบียรและเหล้า ไว้ผสมอาหารให้ไก่กินด้วยเพื่อสร้างความแข็งแรงลดความเครียดให้ไก่
๒. พ่อหลวงฮ่ายแม่หลวงลา บุญนาวา อดีตผู้ให่บ้านที่ปลดเกษ๊ยนอายุมาทำการเกษตรเต็มตัว มีกิจกรรมได้เลี้ยงวัว ควาย หมู เป็ดไไก่ และห่าน บ่อปลาที่ปลอดสาร มีสาหร่ายขึ้นตักไปขายมีรายได้ตลอด ที่ผ่านมาเลี้ยงวัวมากอายุมากทำไม่ไหวก็พักหันมาชื้อควายมาเลี้ยงพอกินหญ้ารอบๆสวนและทุ่งนายามไม่ได้ปลูกข้าว  การเลี้ยงไก่เลี้ยงในสวนยางพารา ซึ่งพ่อหลวงฮ่ายไปสร้างบ้านพักในสวนยางก็เลยทำเล้าไก่ เล้าหมูเลี้ยงแบบชาวบ้านและนำวิชาการที่ได้รับการอบรมดูงานจากการเข้าร่วมกล่มเลี้ยงไก่ทำให้ไกไม่ตายมีผลผลิตเฉพาะปีนี้ ขายไก่ได้ ๒ รุ่น ๆละกว่า ๗๐๐๐ บาท  เป็นที่พึงพอใจมาก อาหารใช้สูตรที่กลุ่มผสมเองแล้วมาเติมหยวกหมัก ทำให้ไก่ไข่ดกดีมาก ห่านก็เริ่มไข่แล้วด้วยเช่นกันไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น