สนใจจะชื้อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ไปเลี้ยงขยายพันธุ์ติดต่อกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างโทร๐๘๙-๐๗๘๓๕๐๓,๐๘๙-๘๓๕๖๒๖๒,๐๘๖-๑๑๓๐๗๕๕

วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ส่งเสริมตลาดสีเขียวให้กับเกษตรกรและมหกรรมเครือข่ายล้านนาสีเขียว

วันที่ 11 สิงหาคม 2560   นายนพพร  มหากันธา  ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย  มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์, กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  ร่วมกันจัดนิทรรศการ  ในงานกิจกรรมส่งเสริมตลาดสีเขียวให้กับเกษตรกรและร้านอาหารซื้อสินค้าปลอดภัยและมหกรรมเครือข่ายล้านนาสีเขียว (Lanna Green Tourism Network) ณ ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย ในการนี้ได้นำผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางดำ จากอำเภอเวียงเชียงรุ้งมาจำหน่ายในงาน ซึ่งเป็น"ไก่สดและไก่ต้มน้ำปลา" มีเกษตรกรให้ความสนใจเป็นอย่างมาก