สนใจจะชื้อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ไปเลี้ยงขยายพันธุ์ติดต่อกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างโทร๐๘๙-๐๗๘๓๕๐๓,๐๘๙-๘๓๕๖๒๖๒,๐๘๖-๑๑๓๐๗๕๕

วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557

ส่งพ่อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ ไปอำเภอขุนตาล

 วันนี้เกษตรกรจากอำเภอขุนตาลโทรมาประสานขอชื้อพ่อพันธุ์ไก่ประดู่หางดำไปเป็นพ่อพันธุ์ ได้นำไปชื้อบ้านของอาสาปสุสัตว์ที่กำลังเตรียมตัวเลี้ยงไก่ประดู่ด้วยการใช้ตู้ฟัก ขอแบ่งชื้อพ่อพันธุ์ ๑ ตัว หนัก ๓.๒ กิโลกรัม เสียดายเขาอยากได้แม่พันธุ์เราไม่สามารถหาให้ได้เพราะเกษตรกรยังต้องการเก็บไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์ต่อ ส่วนที่กลุ่มบ้านห้วยห้างก็โตไม่ทันครับ มีงานศพในหมู่บ้านไม่มีใครว่างจับไก่ให้  ผู้เขียนเลยประชาสัมพันธุ์เชิญชวนนำไก่ประดู่หางดำ มาประกวดในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗  ที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งจะจัดการประกวดไก่ประดู่หางดำ ไปด้วย

วันอังคารที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2557

ขยายพันธุ์ไก่ประดู่หางดำไปบ้านสันไทรงามตำบลดงมหาวัน

รูปภาพ : ส่งไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ไปดงมหาวันครับ โครงการสนับสนุนนักศึกษาช่วงปิดภาคของ กศน.เวียงเชียงรุ้ง ครับ
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ คณะครู กศน.ประจำตำบลดงมหาวัน นำโดยครูแก้ว ศิริพร หอมวุฒิวงค์ มาขอชื้อไก่ประดู่หางดำจำนวน ๒๐ ตัวจากนางสมศรี จันทะอินทร์ สมาชิกกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านห้วยห้าง ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกเลี้ยงเป็นอาชีพหารายได้ ลดรายจ่าย ช่วงปิดภาตเรียน นับเป็นโครงการที่ดีและมาบูรณาการกับสำนักงานปศุสัตว์ได้ดียิ่ง

วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2557

ส่งไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ จากเวียงเชียงรุ้งไปเมืองน่าน

เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้รับการติดต่อจากอาจารย์นายสัตวแพทย์สุวิทย์ คณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ประสานการชื้อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่จากกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้าง ให้กลุ่มเกษตรกรจากจังหวัดน่านที่เข้าร่วมโครงการวิจัยการสร้างอาชีพเลี้ยงไก่ประดู่หางดำกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๑๓๐ ตัว นับเป็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองพันธ์แท้ของไทยที่เลี้ยงแบบหลังบ้านของเกษตรกรรายย่อย
สาเหตุที่จังหวัดน่านมารับจากเวียงเชียงรุ้งเนื่องจากปีทีผ่านมาไปรับมาจากฟาร์มมาตรฐานที่อำเภอแจ้ห่มพอเอาไปเลี้ยงปรับตัวเข้ากับการเลี้ยงแบบหลังบ้านไม่ได้มีการป่วยตายจำนวนมากปีนี้จึงมาขอชื้อที่เวียงเชียงรุ้งที่มีรูปแบบการเลี้ยงไกล้เคียงกัน

วันพุธที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2557

ดีใจที่มีเกษตรกรมาศึกษาดูงานการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ที่กลุ่มบ้านห้วยห้าง

เกษตรกรปราดเปรื่องงจากอำเภอเวียงชัย ๕๑ คน
เมื่อวันที่ ๑๑และ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ เกษตรกรจากอำเภอเวียงชัยและอำเภอเวียงแก่นมาศึกษาดูงานการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำของกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้าง ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
เกษตรกรปราดเปรื่องจากอำเภอเวียงแก่นพร้อมเจ้าหน้าที่ ๕๐ ราย

วันพุธที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2557

เยี่ยมกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่บ้านห้วยห้าง

 
 นางพรพิมล ใจไหว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ และนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  ปฏิบัติงานเยี่ยมกลุ่มผู้ร่วมดำเนินการวิจัยการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ บ้านห้วยห้าง เพื่อแนะนำกิจกรรมใหม่ในโครงการวิจัยฯปี ๒๕๕๗ ที่จะทำต่อเนื่อง เมื่อเช้าวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่บ้านนางสุธรรม ธรรมศร  เสร็จจากพบกลุ่มได้ไปชมไก่ของนายชัยเพชร ภูชัยเจริญ และนางสมศรี จันทะอินทร์