สนใจจะชื้อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ไปเลี้ยงขยายพันธุ์ติดต่อกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างโทร๐๘๙-๐๗๘๓๕๐๓,๐๘๙-๘๓๕๖๒๖๒,๐๘๖-๑๑๓๐๗๕๕

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

"มหกรรมไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ กรมปศุสัตว์ " วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 นี้

........ ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในสี่สายพันธุ์หลัก ที่กรมปศุสัตว์ได้วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ และจดทะเบียนสายพันธุ์ "ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่" เพื่อให้เป็นสายพันธุ์ไก่เนื้อที่เจริญเติบโตเร็วขึ้น แต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์เฉพาะของไก่พื้นเมืองไทยที เนื้อแน่น รสชาติดี ฯ และสร้างเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่เพิ่มปริมาณการผลิตและทำการตลาด ส่งผลผลิตเนื้อไก่สด ผลิตภัณฑ์จากไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ สู่ผู้บริโภคทุกระดับ ทั้งตลาดล่างทั่วไปและตลาดบนระดับไฮเอ็นด์ พัฒนาห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ระดับฟาร์มสู่การตลาด สร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ให้เกษตรกรอย่างมั่งคงและยั่งยืน ............. รายละเอียด นวัตกรรม เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้วิจัยสร้างสายพันธุ์และเครือข่ายเกษตรกร ชวนชิมรสชาติความอร่อยของไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ พบกันในงาน "มหกรรมไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ กรมปศุสัตว์ " วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 นี้ นะครับ
............แผนผังงาน.ใกล้ ๆ จะลงตัวแล้ว ในพื้นที่ 2,200 ตารางแมตร ที่. HALL 2. ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา. ถนนริมคลองชลประทาน. ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง. จังหวัดเชียงใหม่. ใกล้ ๆ กับสนามกีฬาสมโภชน์ 700 ปี เชียงใหม่.
ชม นิทรรศการ การพัฒนาสายพันธุ์ไก่ของกรมปศุสัตว์ 4 สายพันธุ์. ประดู่หางดำเชียงใหม่. เหลืองหางขาวกบินทร์บุรี. ชีท่าพระ. แดงสุราษฎร์ธานี. การออกบูธผลงานของเครือข่ายไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ จากเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา. ขอนแก่น. สุรินทร์ และอีกหลายจังหวัดครับ
ชิม. อาหารที่ประกอบมาจากเนื้อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ หลากหลายเมนู. ผลิตภัณฑ์นม ที่ผลิตจากนมโคคุณภาพสูง ผลิตโดยศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ (ดร.เล็ก ตัวโต). ตามโครงการที่ได้รับงบฯ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และผลิตภัณฑ์นมจากสหกรณ์โคนมในพื้นที่ภาคเหนือ. อสค. บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์. ฟาร์มช่างรุ่ง. ฯ. มีบริการให้ชิมมาก มากจริง ๆ. ชิมฟรี. ครับ.
ช้อป. จำหน่ายสินค้าไก่สด. และผลิตภัณฑ์ไก่. ผลิตภัณฑ์นม จากผู้ประกอบการที่นำมาให้ชิม. ยกเว้นผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงของ ดร.เล็ก ตัวโต. ไม่จำหน่าย. จำหน่ายไม่ได้ครับ. ผลิตภัณฑ์นม. มีอะไร ชนิดใดบ้าง. ติดตามดูไพสท์ต่อไป. คร๊าบบบบบ

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

พบกลุ่มเลี้ยงไก่ประดูหางดำเชียงใหม่บ้านห้วยห้าง

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จัดการประชุมกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำเชียงใหม่บ้านห้วยห้าง   ณ ที่ทำการกลุ่มบ้านประธานกลุ่มนายติ๊บ บั้งเงิน เมื่อเช้าวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการเยียมเยียนตามปกติ ชี้แจงข้อมูลข่าวสารการจำหน่ายไก่สดแช่แข็งและแบ่งเงินที่แต่ละคนส่งไก่เข้าร่วมจำหน่าย  ,เล่าเรื่องการนำเสนอโครงการพัฒนาการเลี้ยงไก่ประดูหางดำเชียงใหม่แบบครบวงจร ของปกครองอำเภอเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกษตรกร,  รับฟังปัญหาอุปสรรคการเลี้ยงไก่และขอให้ทุกฟาร์มทำมาตรฐานตามที่ได้มีหนังสือแนะนำ, สุดท้ายไปดูการปรับปรุงโรงเชือดไก่ของกลุ่มเน้นให้เสร็จภายในเดือนนี้จะได้ทดลองใช้

มอบถังน้ำเอนกประสงค์ให้นางสุธรรม ธรรมศร และนางอัมพร พลฤทธิ์ ที่ช่วยเก็บอาหารตัวอย่างและเนื้อตังอย่างส่งตรวจคุณสมบัติต่างๆ

ติดตามการปรับปรุงโรงเชือดไก่และบรรจุไก่สดแช่แข็ง

วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

สูตรอาหารไก่ที่ลดต้นทุนอีกสูตรโปรตีน๑๑%

จากการที่กลุ่มเกษตรกรต่างก็ผสมอาหารใช้กันเองหลายๆสูตรเพื่อลดต้นทุน งานนี้กลุ่มได้ส่งอาหารจำนวนหนึ่งกิโลสูตรตามภาพคือ
  1. หัวอาหารไก่เล็ก      จำนวน    ๒ กก.
  2. หัวอาหารไก่เนื้อ       จำนวน ๑๕๐ กรัม
  3. หัวอาหารไก่ไข่         จำนวน  ๑๕๐ กรัม
  4. ปลายข้าว                  จำนวน ๑.๕ กก.
  5. รำหยาบ                     จำนวน ๒ กก.
  6. น้ำหมักปลา/หอย        จำนวน ๒ ซ้อนโต๊ะ
สามารถนำไปเลี้ยงไก่รุ่น หรือไก่ขุนได้สบาย ยิ่งไก่ประดู่หางดำก็ทำให้โตเร็วยิ่งขึ้นขอบอก

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

สูตรอาหารไก่พื้นเมืองที่บ้านห้วยห้าง

สูตรอาหารไก่อายุ๒เดือนขึ้นไปมีโปรตีน ๑๕
 วันนี้ขอนำเสนอช้ำอีกครั้งในเรื่องของสูตรอาหารไก่พื้นเมืองแบบลดต้นทุนครับ เพราะหลายครั้งที่เราไปถามเกษตรกรเองแล้วคำนวนการให้อาหารยากเพราะใช้ถ้วยตวงไม่ทราบเปอร์เซนต์ของโปรตีนว่าเท่าไหร่  จึงได้นำสูตรการผสมอาหารให้ง่ายขึ้นและสามารถผสมได้ไม่ยากหากไม่ขี้เกียจจะทำหรือหาวัสดุเสียก่อน  มีให้สามสูตรง่ายๆตามภาพครับ สูตรไก่อายุสองเดือนขึ้นไปมีสองสูตร และไก่เล็กอีก ๑ สูตร ลองทำดูนะครับ ส่วนหยวกหมักบอกสูตรไว้ทางช่องขวามือแล้วครับ
สูตรอาหารไก่เล็ก มีโปรตีน ๑๘%
สูตรอาหารไก่อายุ๒เดือนขึ้นไปมีโปรตีน ๑๔.๒๑%
 กลุ่มทำบัญชีค่าใช้จ่าย รับ จ่ายจากการขายไก่สดแช่แข็ง
 ช่วยกันบรรจุไก่สด
 ต้องช่วยกัน

ผลงานของเรานิลเวียงเชียงรุ้ง