สนใจจะชื้อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ไปเลี้ยงขยายพันธุ์ติดต่อกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างโทร๐๘๙-๐๗๘๓๕๐๓,๐๘๙-๘๓๕๖๒๖๒,๐๘๖-๑๑๓๐๗๕๕

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562

สร้างจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางดำ

นายไชยนิรันตร์ สุนันต๊ะ ปศอ.ขุนตาลและนายสุพล ปานพาน ปศอ.เวียงเชียรุ้ง ร่วมกันสร้างจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางดำ ของเครือข่ายแปลงใหญ่ไก่พื้นเมืองให้เป็นการประชาสัมพันธ์และขยายการตลาดให้กว้างยิ่งขึ้นช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร ชึ่งในเมืองเชียงรายมีจุดจำหน่าย3จุดที่ร้านฟาร์มคุณหมอหน้าตลาดป่าก่อ ร้านราชโยธาสัตวแพทย์ และบ้านพักสัตวแพทย์สันโค้งน้อยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น