สนใจจะชื้อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ไปเลี้ยงขยายพันธุ์ติดต่อกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างโทร๐๘๙-๐๗๘๓๕๐๓,๐๘๙-๘๓๕๖๒๖๒,๐๘๖-๑๑๓๐๗๕๕

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ทีมงานวิจัยสร้างตลาดไก่ประดู่ฯเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนกับผู้ทรงคุณวุฒิ ทีมวิจัยหลายๆชุดโครงการและคณะทีมประสานงานอาจารย์ม.แม่โจ้ เมื่อเช้าวันที่16 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมคณบดี ม.แม่โจ้ เพื่อติดตามการดำเนินการวิจัยว่าได้ตอบวัตถุประสงค์โจทย์วิจัยของแต่ละทีม ตลอดจนการนำข้อมูลต่างๆที่ได้เก็บรวบรวมมาวิเคราะห์แล้วเขียนผลงานการวิจัยส่งให้ผู้ทรงได้ตรวจแนะนำก่อนจะสิ้นสุดดำเนินการโครงการวันที่ 15เมษายน 2562.   นอกจากนี้ยังมีจนท.แมคโครมานำเสนอการสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร
ท่านอาจารย์จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ ได้ให้ข้อคิดการทำงานวิจัยว่าอย่างน้อยก็ได้เห็นความก้าวหน้าของเกษตรกรแต่ละกลุ่ม และเมื่องานวิจัยจบแล้ว  ควรจะมีการส่งเสริมกระบวนการธุรกิจที่มีแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำๆสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรให้อยู่ได้เพราะถ้าขาดทุนในการดำเนินการต่อไปคงจะอยู่ไม่ได้ โดยหลักการไม่ใช่การลดแลกแจกแถมซึ่งมันจะไม่ยั่งยืน  เป็นธุระกิจที่มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อสิงแวดล้อมชุมชน สังคม เกษตรกรเองก็ไม่ขาดทุน  อยู่ได้ และไม่มีการอุ้มเกษตรกรเพราะถ้าอุ้มก็ต้องอุ้มไปตลอดชีวิต ไปไม่รอด ท่านกล่าวถึงความเป็นธรรม ที่ไม่ใช่ความเท่าเที่ยม เป็นความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  ธุรกิจการค้าขายผลผลิตต้องมีความสมเหตุสมผล ของผลตอบแทน สอดคล้องกับวิธีการทำงานธุระกิจแบบSE(Socill Enterprise) ไม่เอามากจนคนอื่นอดาย ไม่ตีคนอื่นตายแล้วตัวเองรอด    ผิดกับ CSR(Corporate Social Responsibility) คือการนำผลลกำไรเพียงส่วนเล็กน้อยมาจัดกิจกรรมทางสังคม  
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น