สนใจจะชื้อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ไปเลี้ยงขยายพันธุ์ติดต่อกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างโทร๐๘๙-๐๗๘๓๕๐๓,๐๘๙-๘๓๕๖๒๖๒,๐๘๖-๑๑๓๐๗๕๕

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562

กรรมการกลุ่มเข้าร่วมประชุมสัมมนา สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียวสู่การพัฒนา


 เมื่อวันที่ 17-19  ธันวาคม 2561 กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงไก่ประดู่หางดำฯ มอบหมายให้นายสุรพงค์  มณีวรรณ  และนายเจียม ทาวัน กรรมการกลุ่มเข้าร่วมประชุมสัมมนา สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียวสู่การพัฒนา ที่จัดโดยการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายเพื่อเป็นการหาเกษตรกรเชื่อมโยงกับตลาดรับซื้อ ซึ่งจะมีผู้ซื้อมารองรับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เช่น s&p ร้านอาหาร โรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาล บูรณาการทุกส่วน ซึ่งเชียงรายเป็นต้นแบบเรื่องการท่องเที่ยวสีเขียว ที่มีคณะมาท่องเที่ยวศึกษาดูงาน จนสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่างๆ ทั้งโรงแรมร้านอาหาร ต้องใช้พลังบวกขับเคลื่อนร่วมกัน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น