สนใจจะชื้อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ไปเลี้ยงขยายพันธุ์ติดต่อกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างโทร๐๘๙-๐๗๘๓๕๐๓,๐๘๙-๘๓๕๖๒๖๒,๐๘๖-๑๑๓๐๗๕๕

วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561

ฝึกฝนการตลาดในงานกาดแม่โจ้

 สมาชิกกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่เวียงเชียงรุ้ง ประกอบบด้วยนางสาวสุภิชญา นัยติ๊บ  นางกำไลทิพย์  มณีจันร์สุข นายสีสุข ปาฝาง  ไปร่วมขายผลิตภัณฑ์จากไก่ประดู่หางดำ ในงานเปิดตลาด "กาดแม่โจ้" เนื่องในโอกาสย้ายที่ตั้งตลาดใหม่และเป็นช่วงรับปริญญาของนิสิตนักศึกษาแม่โจ้พอดี ในระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  เพื่อเป็นการศึกษาการตลาด แนวทางในการหาช่องางอาชีพี่ต่อยอดจากการเลี้ยงไก่ของสมาชิกทั้งหมดต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น