สนใจจะชื้อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ไปเลี้ยงขยายพันธุ์ติดต่อกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างโทร๐๘๙-๐๗๘๓๕๐๓,๐๘๙-๘๓๕๖๒๖๒,๐๘๖-๑๑๓๐๗๕๕

วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561

ต้อนรับคณะทีมงานของ รศ.ดร.ศิริพร กีรติการกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นำโดยนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอ ให้การต้อนรับคณะทีมงานของ รศ.ดร.ศิริพร กีรติการกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ หัวหน้าคณะประสานงานโครงการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำฯ ที่เดินทางมาเยี่ยมชมกิจกรรมกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเวียงเชียงรุ้ง  พร้อมนำนักข่าวช่างภาพจาก สกว.มาถ่ายทำขบวนการเลี้ยงตั้งแต่เกิดไปจนถึงตลาดผู้บริโภคของกลุ่มเกษตรกรด้วย เพื่อประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าของโครงการฯ

เยี่ยมชมตู้ฟักไข่ของนายประสงค์ อุ่นติ๊บ
เยี่ยมชมการผสมอาหารลดต้นทุนของนายสุรชัย มณีวรรณ

ถ่ายทำการสาธิตผสมอาหารลดต้นทุน

ไก่รุ่นของนายสุรชัย มณีวรรณ ที่เลี้ยงไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์ ผลิตไข่เพื่อเข้าตู้ฟักต่อไป

การสาธิตททำอาหารหมักของนายเจียม ทาวัน และนายสุขแก้ว มณีจันทรสุข ศูนย์ผลิตอาหารสัตว์ของกลุ่ม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น