สนใจจะชื้อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ไปเลี้ยงขยายพันธุ์ติดต่อกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างโทร๐๘๙-๐๗๘๓๕๐๓,๐๘๙-๘๓๕๖๒๖๒,๐๘๖-๑๑๓๐๗๕๕

วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2561

จากการเยี่ยมศูนย์พ่อแม่พันธุ์ลูกผสม

จากการออกเยี่ยมศูนย์เพาะลูกผสมของเครือข่ายได้รับทราบปัญหาว่าการฟักยังไม่ดี ฟักออกน้อยเข้าฟัก400ฟองได้ลูกแค่100กว่าตัว พยายามแก้ไขปัญหาไปทีละข้อ ได้แก่หาพ่อพันธุ์เพิ่มอีก แทนที่ตายจากการชนกันแล้วโดนฝน  จัดหาน้ำยารมควันตู้ฟัก ชึ่งจะต้องค้นหาว่ามีสาเหตุใดอีกบ้างโดยเฉพาะประสิทธิภาพตู้ฟัก การจัดการตู้ระหว่างฟัก เพราะเรามือใหม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น