สนใจจะชื้อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ไปเลี้ยงขยายพันธุ์ติดต่อกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างโทร๐๘๙-๐๗๘๓๕๐๓,๐๘๙-๘๓๕๖๒๖๒,๐๘๖-๑๑๓๐๗๕๕

วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2560

โปสเตอร์การเลี้ยงไก่แบบเกษตรธรรมชาติ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น