สนใจจะชื้อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ไปเลี้ยงขยายพันธุ์ติดต่อกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างโทร๐๘๙-๐๗๘๓๕๐๓,๐๘๙-๘๓๕๖๒๖๒,๐๘๖-๑๑๓๐๗๕๕

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

จัดการอบรมหลักสูตร การเลี้ยงและการจัดการการเลี้ยงไก่พื้นเมืองสู่ระบบอินทรีย์ ในโครงการวิจัยฯ

ที่มงานวิจัยการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำฯ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย จัดการอบรมหลักสูตร การเลี้ยงและการจัดการการเลี้ยงไก่พื้นเมืองสู่ระบบอินทรีย์ ในโครงการวิจัย "ผลการพัฒนาการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำสู่การเลี้ยงระบบอินทรีย์ของเกษตรรายย่อยจังหวัดเชียงราย" เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ได้รับความกรุณาจาก คุณเอกนรินทร์ มะโนลา  จากบริษัท ฮิลไทรป์ ออร์แกนนิคส์ จำกัด อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ผู้เลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์หนึ่งเดียวของไทยและรายใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาเป็นวิทยากรบรรยาย ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น