สนใจจะชื้อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ไปเลี้ยงขยายพันธุ์ติดต่อกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างโทร๐๘๙-๐๗๘๓๕๐๓,๐๘๙-๘๓๕๖๒๖๒,๐๘๖-๑๑๓๐๗๕๕

วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560

นำเกษตรกรสมาชิกกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำอบรมการแปรรูปไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ

 กลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ จากเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมอบรมการตัดแต่งไก่และทำผลิตภันฑ์จากไก่ที่บ้านยุพินฟาร์ม บ้านสักชัยทอง ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย เมื่อ11/4/2560 โดยทีมงานวิทยากรจากศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ เชียงใหม่ มาใหห้ความรู้และสาธิตการแปรรูปผผลิตภัณฑ์จากไก่พื้นเมืองไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น