สนใจจะชื้อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ไปเลี้ยงขยายพันธุ์ติดต่อกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างโทร๐๘๙-๐๗๘๓๕๐๓,๐๘๙-๘๓๕๖๒๖๒,๐๘๖-๑๑๓๐๗๕๕

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

อบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มทักษะอาชีพด้านการปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ

 เช้าวันที่ 10 ก.ค.2561 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้ง และทีมงาน ได้รับมอบหมายจากปศุสัตว์จังหวัด จัดอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มทักษะอาชีพด้านการปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง หลักสูตรการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ที่ศูนย์เครือข่าย ศพก.(ด้านปศุสัตว์)นายสุรพงค์ มณีวรรณ บ้านเหล่า หมู่ที่6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ตามเป้าหมายเกษตรกร 10 ราย โดยเน้นให้เจ้าของฟาร์มได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์  มีเจ้าหน้าที่จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์มาแนะนำการรวมกลุ่มเพื่อขอรับทุนดำเนินการดอกเบี้ยต่ำ ด้วย

สาธิตการทำวัคซีนแบบต่างๆในไก่


รองผู้จัดการธนาคาร ธกส. มาแนะแนวการทำการเกษตรที่ลดความเสียง การหาแหล่งทุนดอกเบี้ยน้อย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น