สนใจจะชื้อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ไปเลี้ยงขยายพันธุ์ติดต่อกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างโทร๐๘๙-๐๗๘๓๕๐๓,๐๘๙-๘๓๕๖๒๖๒,๐๘๖-๑๑๓๐๗๕๕

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561

นำผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางดำไปประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้

 ทีมงานวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเวียงเชียงรุ้ง นำผลิตภัณฑ์จากไก่ประดู่หางดำ นาม"นิลเวียงเชียงรุ้ง"มาออกร้านประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในงานโคขุนเชียงราย ตามคำเชิญของผู้ประสานงานโคขุนฯ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ที่ลานเพลินเช็นทรัลเชียงราย ต้องขอบพระคุณที่ให้โอกาสไก่พื้นเมืองได้เปิดตัวในงานโคขุน ขอเป็นอีกทางเลือกอาชีพให้เกษตรกรที่เป็นรายย่อย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น