สนใจจะชื้อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ไปเลี้ยงขยายพันธุ์ติดต่อกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างโทร๐๘๙-๐๗๘๓๕๐๓,๐๘๙-๘๓๕๖๒๖๒,๐๘๖-๑๑๓๐๗๕๕

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561

ต้อนรับทีมงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

https://waingchaingroung.blogspot.com/2018/01/blog-post_15.html
https://waingchaingroung.blogspot.com/2018/01/blog-post_15.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น